Hydrogenbilen

Av Ole Martin Løvvik, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Strukturfysikkgruppen

Den 20.02.05 var jeg på Newton og snakket om biler som bruker hydrogen som brensel og har vann som eksos. Her kan du lese litt mer om slike biler.

En hydrogenbil kan kjøre på energi fra fornybare ressurser uten skadelige utslipp til naturen. Dette gjør hydrogenbilen til en viktig og spennende del av fremtiden vår.

Hydrogenbil

Hvordan virker en hydrogenbil?

 

Hydrogenkretsløp

Hvorfor trenger vi hydrogenbilen?

 

Hydrogenforskning ved UiO

Hydrogenforskning ved Universitetet i Oslo

 

Hvordan ser ekte hydrogenbiler ut?

Hvordan ser en ekte hydrogenbil ut?


Forfatter: Ole Martin Løvvik
Dokument opprettet: 26.01.2005, endret: 17.02.2005