Rektorkandidat Ole Petter Ottersen
Prorektorkandidat Inga Bostad

AktueltHva står vi for?RektorteamStøttespillereKontakt

Inga BostadProrektorkandidat Inga Bostad
Curriculum Vitae

Inga Bostad er valgt til viserektor for Universitetet i Oslo for perioden 2006-2009.

Født: 1963

Utdannelse
Dr.philos februar 2005 på en avhandling om skeptisisme. Magistergrad i filosofi ved Universitetet i Oslo høsten 1989 om Wittgensteins verk Über Gewissheit.

Ordinær stilling
Førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Yrkeserfaring

 • Leder av NORLAs faglige råd for faglitteratur, fra 2005 - 2007.
 • Undervist ved filosofisk institutt, UiO, siden 1990 og siden 1992 som universitetslektor, og siden 2005 som 1. amanuensis.
 • Fagkoordinator for ex.phil. siden 2005.
 • Undervisningsleder IFIKK 2005.
 • Ledet evalueringsarbeide knyttet til nye undervisningsformer og det nye pensumet til examen philosophicum, samt var medredaktør for de nye lærebøkene i 2004.
 • Det faglige ansvaret for etter-og videreutdanningskursene innenfor fagområdet filosofi.
 • Forlagsredaktør for norsk og oversatt skjønnlitteratur i Cappelen forlag (1992-1995), som ansvarlig redaktør for Kritikkjournalen, et tidsskrift for litteraturkritikk (1987-1992) og som forlagssjef ved Aventura forlag (1995). Bostad har i mange år hatt en egen spalte i Kvinner og Klær (“filosofen”), samt vært skribent og kritiker i Dagspressen og i NRK.
 • Undervist i filosofi for lærere ved Høgskolen i Oslo (2000-2004) ved allmennlærerutdanningen.

Verv

 • Rådsmedlem Global Advisory Board, Human Dignity and Humiliation studies.
 • Styremedlem Kunnskap Oslo.
 • Styreformann Arne Næss Chair for Global justice and the environment, og medlem rectors assembly UNICA (University network for Europeen Capitals)•
 • Styreformann i Nicodemusuniversitetet.
 • Som viserektor har Bostad blant annet ledet den sentrale studiekomiteen, koordineringsgruppen for likestilling, læreingsmiljøutvalget, arbeidet med lærerutdannelsen i universitetsalliansen Oslo, komiteen for nytt språksenter, komiteen for revisjon av masterstudiet i rettsvitenskap, UiOs innstilling til Stjernørapporten og komiteen for faglig-pedagogisk dag.
 • Rådsmedlem i Risør filosofifestival, "På kanten".
 • Leder av Dannelsesutvalget - om dannelsesperspektiver i høyere utdanning. Nedsatt mai 2007 - 2008.
 • Leder av det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget, som har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen, og foreslått nye formål. Fra 1.6.2006 til 8.6.2007.
 • Oslo poesifestival, styremedlem fra 1991 - 1995 og fra 2005 - 2007.
 • Samtiden, medlem redaksjonsrådet.

Artikler og debattinnlegg

Ny retorikk - gamle tradisjoner (Morgenbladet, 28. september 2007)

Misvisende om kvalitetsreformen (Morgenbladet, 1. juni 2007)

Tid for de små skritt (Dagbladet, 24. mars 2007 )

Makt og motmakt i akademia (Aftenposten, 12. feb. 2006)

Universitetets rolle i samfunnet (Dagbladet, 25. sept. 2005)

Taler

Appell ved demonstrasjon mot regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 (pdf)

Tale ved åpningen av Psykologisk institutt høsten 2007 (pdf)

Tale til fadderne for UiOs nye internasjonale studenter høsten 2007 (pdf)

Tale ved åpningen av LAP-programmet høsten 2007 (pdf)

Rektorteam

TeamCV

Ole Petter Ottersen CV
Inga Bostad CV
Ragnhild Hennum CV
Doris Jorde CV

Rollefordeling

Inga Bostad

Utvidet CV (pdf)
Publikasjoner (pdf)

Kontaktinformasjon
inga.bostad@admin.uio.no
Telefon: 22 85 63 64
Mobil: 93 08 51 91

 

DemokratiFaglighetSynlighet