Rektorkandidat Ole Petter Ottersen
Prorektorkandidat Inga Bostad

AktueltHva står vi for?RektorteamStøttespillereKontakt

Rollefordeling

Rollefordelingen mellom rektor og prorektor er på mange måter gitt. Prorektor er en formell stilling som rektors stedfortreder. Både Ole Petter Ottersen og Inga Bostad skal selvfølgelig ha 100 % stillinger

Når det gjelder stillingene som viserektorer, blir disse utnevnt av rektor. Viserektorene kan tillegges oppgaver fra rektor – altså oppgaver som rektor kan delegere. Ragnhild Hennum og Doris Jorde skal dele stillingen som viserektor, som betyr for hver av dem at de ha halv stilling som viserektor, og den andre halve stillingen skal de arbeide på hvert sitt institutt i sine nåværende stillinger.

Dersom vi ser bort fra de organene som regelverket bestemmer hvordan skal sammensettes, kan rektoratet bestemme arbeidsfordeling seg i mellom. Dersom vi blir valgt, skal vi beholde grunnstrukturen i rollefordelingen, men vi skal også gjøre noen viktige endringer for å styrke fagligheten i ledelsen. For det første skal rektor lede den sentrale forskningskomiteen. At rektor selv leder forskningskomiteen synliggjør UiO som et forskningsuniversitet.

I tillegg til å være rektors stedfortreder skal prorektor lede studiekomiteen og ha et særskilt ansvar for likestillingspolitikken ved UiO. I tillegg skal prorektor lede rektoratets arbeid med synliggjøring og samfunnskontakt. Vi ønsker også på denne måten å tydeliggjøre faglighet i ledelsen av dette viktige arbeidet.

De to viserektorene skal ha følgende ansvarsområder. Doris Jorde skal ha et særlig ansvar for læringsmiljøer og for det tverrfakultære forumet vi vil etablere. Ragnhild Hennum skal sammen med Rektor ha et spesielt ansvar for kontakt med enheter og organisasjoner, samt å sikre at faglige hensyn ivaretas i alle fremleggsnotater og styringsdokumenter. Det at vi er fire personer gjør at vi kan sikre en meget sterk faglighet innen forskning, utdanning og formidling så vel som innen sentrale funksjoner som internasjonalisering, synliggjøring og tverrfakultær interaksjon.

 

Rektorteam

TeamCV

Ole Petter Ottersen CV
Inga Bostad CV
Ragnhild Hennum CV
Doris Jorde CV

Rollefordeling

 

 

DemokratiFaglighetSynlighet