SINTEF logo

Min hjemmeside er her

Ellers er jeg tilsatt i 20% stilling som førsteamanuensis ved katalysegruppen ved Kjemisk Institutt.