Obligatorisk oppgave 1 i INF1040 av Olga Bergmo

Olga Bergmo
Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk.
Link til dokumentet

Laget av Olga Bergmo olgaber@student.matnat.uio.no 15.09.2008

Valid XHTML 1.0 Strict