Universitetet i OsloHopp over primærnavigasjonen  
Universitetet i Oslo Om UiO    Studier    Studentliv    Forskning    For ansatte    IT-tjenester    Oppslagstavla    Bibliotek   
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - banner

MAT.NAT. FAKULTETET   -   Kjemisk institutt

Velkommen til Ola Nilsens hjemmeside
    English version

Profesjonelle meg:

Jeg er 1. amanuensis ved Kjemisk Institutt, Univsersitetet i Oslo, og er også tilknyttet Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) samt Innovative Natural Gas Processes and Products (inGAP).

Min forskning er innen tynne filmer med teknikken Atomær Lag Kjemisk Gassfase Deponering (ALCVD, ALD, ALE). Dette er en teknikk som gjøre det mulig å bygge opp materialer atomlag for atomlag. På denne måten forsøker vi å lage både kjente materialer og nye typer materialer med uante egenskaper.

Noen utvalgte områder av hva jeg jobber med er:

  • Tynne filmer av perovskitter (ABO3 - type materialer)
  • Simuleringer av vekstdynamikken til tynne filmer
  • In situ måleteknikker
  • Tynne filmer av organisk-uorganiske hybridmaterialer
  • Konstruksjon av nye tynnfilmapparater

Forskningen har også resultert i en rekke ideer som er til behandling av Birkeland Innovasjon, UiO. Noen av disse er blitt nevnt i Apollon og til og med Se og Hør.

Ellers har jeg vært arrangør av den internasjonale tynnfilmkonferansen BALD 2006.

Kjemisk institutt, UiO

SMN, UiO

ALCVD@UiO

Tynnfilmlabben

Birkeland Innovasjon

Hybridmaterialer - Apollon

Publikasjoner

BALD2006

     
Uprofesjonelle meg:

Forskningsrådet har allerede definert meg som en "Nanonerd", hvilket gjør det helt greit for meg å inrømme at jeg har andre nesten faglige interesser. En av de tingene som fascienerer meg er krystaller. Både hvordan de gror, hva som bestemmer deres utseende og det faktum at de er ganske så pene. Dette har resultert i en utstilling av krystaller og vekstfenomener ved Kjemisk Institutt. Vann i krystallform, det vil si is, er kanskje ett av de beste materialene å studere når det gjelder vekstfenomener, og studier av disse har resultert i noen litt mer populærvitenskapelige tekster, både i Apollo og Nemi.

En hver kjemiker med sans for reaksjoner har også fundert litt over hva det er som gjør fyrverkeri så fortryllende. Ulempen med fyrverkeri og deres reaksjoner er at de ikke egner seg til å leke med i samme grad som snøkrystaller. Derfor har jeg laget en populærfremstilling av fyrverkeri for å stille den verste nyskjerrigheten til de fleste. Men husk! Ikke lek med denne typen kjemi uten rett utstyr og kyndig veiledning.

Slike litt-på-kanten faglige interesser har resultert i en rekke foredrag om snøkrystaller, krystallvekst, fyrverkeri og nanoteknologi.

 

"Nanonerd"

Krystallutstillingen

Snøkrystaller - Apollo

Snøkrystaller - Nemi

Snøkrystaller generellt, pdf

6-tallige snøkrystaller

Snøkrystaller - poster

Fyrverkeri

 

     

Kontaktinfo:


Jeg sitter i rom ØU43 i Kjemibygget på Blindern.
Telefon: 22855558 / 99476424
Mail: ola.nilsen@kjemi.uio.no
Kjemibygget