Musikk fra Åmot i Østerdalen. Samlet av Hans Prytz.
  Hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller ønsker tilgang til dette materialet i pdf format kan du ta kontakt.


Hefte I
Oluf Melvold 13/12-1843 - 21/8-1897
188 nr. og 6 dubletter

Hefte II
Tollef N. Mykleby 23/6-1844 - 20/12-1918
96 nr 2 dubletter

Hefte III
Håkon Rustad 8/10-1861 - 1922
153 nr og 2 dubletter

Hefte IV
Arne N. Thingstad 1797- 1/5 1877
7 nummer
Nils A. Thingstad 14/9-1826 - 26/11-1905
42 nummer
Peder Gjert Bay 25/4-1874 - 15/8-1918
7 nummer
T. Småriset
2 nummer

Hefte V
Ingmar Rustad, 53 nummer
Enok Løvberg, 35 nummer
Jens Løberg, 1 nummer
O. Løvberg,1 nummer
Jørgen Strømstad, 1 nummer
Tobias Roland,1 nummer
Johan Veum, 5 nummer

Forord til samlingen
I slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet var det et usedvanlig rikt musikkliv i Åmot. Bygda hadde da en hel rekke vel skolerte utøvende og skapende musikere. Det kan være nok å nevne T. N. Mykleby, Enok Løvberg, brødrene Håkon og Ingmar Rustad, Oluf Melvold og Thingstadkarene, men også mange andre. De hadde flere orkestre som besørget musikken ved ball og sammenkomster. De arrangerte selv musikken. Orkestrene bestod av strykere (violin, bratsj, chello og kontrabass), føyte, klarinett og kornett. Det var de vanligste instrumentene, men det kunne selvsagt variere, piano ble også brukt.

Oluf Melvold og Håkon Rustad levde vel av sin musikk. De flyttet til Hamar og ble lederne av musikklivet der.

Enok Løvberg ble orkestermusiker i Oslo, og Thingstadkarene var i flere generasjoner organister i Åmot. De har etterlatt seg en rekke dansemelodier av usedvanlig høy kvalitet. Dessverre er flere store notesamlinger gått tapt ved brann, slik som Melvolds samling som strøk med under krigen (1943). Jeg har forsøkt å samle mest mulig av denne musikken. Det er mest avskrifter jeg har kommet over, svært lite originalnoter. Det sier seg selv at når en er avhengig av avskrifter, vil det forekomme feil. Jeg har rettet bare helt åpenbare feil, ellers har jeg brukt materialet slik som det forelå.

Jeg er fullt klar over at det mangler mye, kanskje mest av Melvold, men jeg tror ikke det er mulig å finne mer.

Min hensikt med dette arbeidet er å bevare for framtida denne fine musikken, og mitt håp er at dagens musikere, i sær ungdommen, vil ta den i bruk som en motvekt mot den importerte rytmiske larmen som i dag kalles musikk.

Jeg har møtt bare forståelse og vennlighet hos alle jeg har henvendt meg til om noter, og takker dem for det. En særlig takk går til Åmot kommune som har bekostet kopieringen, og ordfører Bjørn Bakke som har fått gjennomført dette.

10. november 1975.
Hans Prytz