En kort innføring i Prytz (Pryss) slektens liv og virke i Norge de siste 400 år; samlet i 4 bind. Av Snorre Prytz
  Bind I.2: De første 200 år; 1600 til 1800

Boken er datert år 2000, men noe revidert og redigert i 2008/2010.
Du kan lese den på nett her. Hvis du har spørsmål eller kommentarer kan du ta kontakt.


Innholdsfortegnelse:
1.0 Innledning.
2.0 Prolog.
3.0 Kilder.
4.0 Norske navneskikker og familienavnet Prytz/Pryss.
5.0 Johann Prysser ved Fossum jernverk, Gjerpen kommune nær Skien.
6.0 Sangerhausen.
6.1 Kort historikk.
6.2 Sangerhausen og 30 årskrigen.
7.0 De første generasjoner på Kvikne og Inset.
7.1 Kull.
7.3 Leveforholdene.
7.4 Berent Krause.
7.5 Storflommen 1789.
7.6 De tre første generasjoner av Prytz familien.
8.0 Røros på 1600 tallet.
8.1.1 Anders Joensen Pryss.
8.1.2 Jacob Andersen Prytz.

9.0 Røros og omegn 1701 til 1801.
9.1 Etterkommere etter Anders Joensen Pryss.
9.1.1 Fjerde generasjon, og deres barn.
9.1.2 Femte generasjon og deres barn.
9.1.2.1 Joen Andersen Prytzes etterkommere.
9.1.3 Sjette generasjon og deres barn.
9.1.3.1 Sjette generasjon, etterkommere etter Anders Joensen Prytz.
9.1.3.2 Sjette generasjon, etterkommere etter Elias Eliassen Prytz.
9.1.4 Syvende generasjon og deres barn.
9.2 Etterkommere etter Jacob Andersen Prytz.
9.2.1 Tredje generasjon.
9.2.2 Fjerde generasjon.
9.2.3 Femte generasjon.
9.2.4 Sjette generasjon.
10.0 Kongsberg.
10.1 Prytz-familiene på Kongsberg.
10.2 Femte generasjon i Elias Andersens familiegren og deres barn.
10.3 Sjette generasjon.
10.3.1 Etterkommere etter Even Eliassen Prytz.
10.4 Jens Iversen Prytz.
11.4.1 Jens Iversen Prytzes barnebarn på Kongsberg.
Registreringsnummer- og fornavnsregister.