En kort innføring i Prytz (Pryss) slektens liv og virke i Norge de siste 400 år; samlet i 4 bind. Av Snorre Prytz
  Bind 2 (rev.) Galaaen og Engan i Røraas kommune.

Dette er en revidert utgave av heftet som kom ut i 2005. Denne versjonen er datert februar 2007. Du kan lese den på nett her. Hvis du har spørsmål eller kommentarer kan du ta kontakt.

Innholdsfortegnelse:
1.0 Innledning.
2.0 Gården Tygvold, også kalt Engan.
2.1 Peder Hiorts Stabbur.
2.2 Gulstua.
2.3 Et tømmerhus, som Anders Indset hadde til ildhus.
2.4 Peder Hiorts hovedhus.
2.5 Peder Hiorts gjestehus.
2.6 Blåstua.
3.0 Rasmus Eliassen Prytz og hans etterkommere.
3.1 Thomas Rasmussen Prytz.
3.2 Ane Rasmusdatter Prytz.
3.3 Elias Rasmussen Prytz.
3.4 Rasmus Rasmussen Prytz.
3.5 John Rasmussen Prytz.
3.6 Anders Rasmussen Prytz d.y.
3.7 Thomas Andersen Prytz.
3.8 Alf Einar Andersen Prytz.
3.9 Rasmus Andersen Prytz.
3.10 Anders Rasmussen Prytz.
3.11 Anders Rasmussen Prytz d. e. (1826-1908).
3.12 Ole Andersen Prytz.
3.13 Rasmus Andersen Prytz.
3.14 Peder Hiort Olsen Prytz.
4.0 Nordre Galaaplads, Clausvollen.
4.1 Anders Eliassen Prytz.
4.2 Olava Andersdatter Prytz.
4.3 Claus Andersen Prytz.
4.4 Den gamle bebyggelse på Clausvollen.
4.5 Ole Claussen Prytz.
4.6 Johanna Olsdatter Prytz.

4.7 Maren Kjerstina Olsdatter Prytz.
4.8 Claus Olsen Prytz.
4.9 Anders Olsen Prytz.
4.10 Ole Edvard Olsen Prytz.
4.11 Thomas Olsen Prytz.
4.12 Peder Hiort Olsen Prytz.
4.13 Enfrid Olsdatter Prytz.
4.14 Kari Olsdatter Prytz.
4.15 Hans Andreas Olsen Prytz.
4.16 Eilert Olsen Prytz.
4.17 Nordre Klausvolden.
4.18 Claus Hansen Prytz.
4.19 Hans Adolf Claussen Prytz.
4.20 Arvid Hansen Prytz.
5.0 Levekårene på Clausvollen i begynnelsen av 1900-årene. ( av Hans O. Prytz).
5.1 Bryllup.
5.2 Fiske.
5.3 Jakt.
5.4 I måssåfjellet.
5.5 I vedskogen.
5.6 Markaslått.
6.0 Musikere på Clausvollen.
6.1 Anders Eliassen Prytz, 1770-1839.
6.2 Tiden fra 1800 til 1850, Anders Eliassen Prytz og Claus Andersen Prytz.
6.3 Tiden mellom 1850 og 1900, Claus Andersen Prytz og Ole Claussen Prytz.
6.4 Ole Claussen Prytz (Klas-Ola).
6.5 Kor.
6.6 Tiden mellom 1900 og 1940. Anders Olsen Prytz, Hans Andreas Olsen Prytz og Eilert Olsen Prytz.
6.7 Pols.
Appendix