En kort innføring i Prytz (Pryss) slektens liv og virke i Norge de siste 400 år; samlet i 4 bind. Av Snorre Prytz
  Bind 4A: Røros 1665 til 1685

Boken er datert februar 2007. Du kan lese den på nett her. Hvis du har spørsmål eller kommentarer kan du ta kontakt.

Innholdsfortegnelse:
1.0 Innledning.
2.0 Politiske forhold i Danmark-Norge fra 1665 til 1685.
3.0 Bergordningen.
4.0 Joachim Irgens von Vestervig.
5.0 Røros før 1670.
5.1 Sverre A. Ødegårds byplan.
5.2 Det første Røroskartet og det opprinnelige elveløpet.
6.0 Militærnekt og streik på Røros i 1665.
6.1 Innlosjering av soldater på Røros og krav om å innrullere arbeiderne i hæren. Arbeidernes supplikk mot dette av 5. februar 1665.
6.2 Den første streiken på Røros. Supplikk av 4. mars 1666.
6.3 Supplikk av 17 mars 1666.
7.0 Opprøret i 1670.
7.1 Forarbeidet.
7.2 Wenn jemand eine reise tut.
7.2.1 Memorialen.
7.3 Den kongelige undersøkelseskommisjonen i Christiania.
7.3.1 Kongebrev til Owe Juel, "Resolution paa Røraas bergwerchs Klager".
7.4 Barth kommisjonen.
7.5 Hvem var skolemesteren som skrev supplikken til Ove Bielke?
8.0 Uår og krise fra 1673 til 75.
8.1 Kriseårene 1673 og 74.
9.0 Jernverkseier og general Karl Larsson Sparre's hevntokt til Røros i 1678.
9.1 Hendelsene i 1678.
9.2 Hva regnskapene forteller om smeltehytten.
9.3 Hva regnskapene forteller om gruvene.
9.4 Hvor bodde befolkningen etter at Røros var brent?
9.5 Diverse fra regnskapene.
9.6 Bønneskrift til Bergmesteren.

10.0 Røraas kobberverks administrasjon.
11.0 Proviant.
11.1 Prisene.
11.2 Organisering av provianthandelen.
11.3 Flagstad tingstue 2. august 1682.
12.0 Opprøret i 1682.
12.1 Forhistorien.
12.2 Forarbeidet til supplikkene av 1682.
12.3 Suplikkene.
12.3.1 Suplikk nr. 1.
12.3.2 Supplikk nr. 2.
12.3.3 Supplikk nr. 3.
12.4 Budbringerne tilbake på Røros.
12.5 Anders Joensen Pryss' reise til København.
12.6 Vidløftig kommisjonsarbeide.
12.7 Den Bragenæsiske Commisjon.
13.0 Kullbrenning.
13.1 Kullbrennere på Røros.
13.2 Offiserenes avhør av kullbrennerne angående supplikken av 1682.
14.0 De Herrer Participanterne.
14.1 Om å maksimalisere profitten.
14.2 Verkets driftsresultat.
15.0 Arbeiderne.
16.0 Prysserne.
Appendix A; Jurgen Pryser.
A1 Bergmester Taxis forhørsprotokoll og dom.
A2 Berent Krauses brev til overbergamtet.
Appendix B; Markscheiderkunst.
Appendix C; Bormerker.
Referanser