Litt av hvert fra Prytz-slekten
Anders Joensen Prytz' bumerke
Bormerket/bumerket til
Anders Joensen Pryss (1645-1714) fra 1683


På denne nettsiden vil jeg forsøke å samle en del slektshistorisk stoff om Prytz-slekten. Blant annet vil jeg legge ut Snorre Prytz sine tre hefter om Prytz-slekten og Røros, og hans slektsdatabse. Hvis du har spørsmål eller kommentarer kan du ta kontakt.

En kort innføring i Prytz (Pryss) slektens liv og virke i Norge de siste 400 år; samlet i 4 bind. Av Snorre Prytz
Bind I.2: De første 200 år, 1600 til 1800
Bind 2 (rev.): Galaaen og Engan i Røraas kommune
Bind 4A: Røros 1665 til 1685


Snorre Prytz sin slektsdatabase
Kommer

Artikler i Fjell-Folk. Årbok for Rørosmuseet
Snorre Prytz. Den aller første emigrant fra Røros til Amerika? Fjell-Folk nr. 26, s. 24-26 (2001)
Snorre Prytz. Bergkadett Lars Eliassen Prytz' nedtegnelser om en kullfogds plikter og om skogen i Engan og Galåen. Fjell-Folk nr. 26, s. 55-59 (2001)
Snorre Prytz. Direktør Peder hiorts lystgård Tyvold. Fjell-Folk nr. 32, s. 39-46 (2007)

Musikk fra Åmot i Østerdalen. Samlet av Hans Prytz
Fem bind med musikk fra Åmot, utgitt i 1976

Ole C. Prytz sin notesamling fra Røros
Kommer

Antall besøkende siden 10. januar 2011:
Hit Counter
Website Hit Counter

Til Øystein Prytz' hjemmeside