Øyvind Bugge Solheim


View Øyvind Bugge Solheims profil på LinkedIn

Masteroppgave i statsvitenskap

Koalisjoner i Stortinget - Kompromiss og konfliktlinjer
R-kode og informasjon om masteroppgaven

Eksamensoppgaver ved master i statsvitenskap

Metode og statistikk - STV4020

Intervju som datainnsamlingsmetode - Allmenngjøring, segmentering og frihandelsavtalen med Colombia

Oppgave i kvalitativ metode med vurdering av intervju som datainnsamlingsmetode i et tenkt studie av prosessen rundt frihandelsavtalen med Colombia.

Ulikhet og tillit - Fører sosial ulikhet til lavere politisk tillit?

Oppgave i statistisk analyse med en undersøkelse av sammenhengen mellom sosial ulikhet og politisk tillit i 29 europeiske land.


Tekstanalyse - STV4104B

22. juli - en diskursanalyse

Diskursanalyse av Jens Stoltenberg sine taler etter 22. juliInternational Environmental Governance - STV4214B

Er det mulig å eie atmosfæren?

Global oppvarming i et eiendomsrettighetsperspektiv


Tidligere oppgaver

Bacheloroppgave i historie

Maidagene i Barcelona og Arbeiderbladet

En studie av Arbeiderbladets dekning av "borgerkrigen i borgerkrigen" i Barcelona 1937.