Skip to: site menu | section menu | main content

Pamigaroids

...the game where you shoot stuff that flies

TIMELISTE

29.aug, 4 timer
Delte opp editor i flere filer. La til skallering. Endret hele formatet på den underliggende datamodellen for wireframes i editoren.
1.sept, 1 time
Leste om filbaner, pickle og implementerte lagre og lastefunksjonalitet
2.sept, 1 time
Planla prosjektet og veien videre grundig.
6.sept , 4 timer
Delte opp spillet som før bare var en modul, i flere filer. Implementerte lastinga .wf filer i spillet. Men fikk problemer pga. bugg i gmath. Lagde test-lab (en strippet versjon av spillet) for å teste partikkeleffekter. Eksperimenterte med ulike tilnærminger for å lage partikkel-effekter.
13.sept 2 timer
Leste om testing og dokumentering. Begynnte å lage en enkel unit-test til gardmath3
22.sept 2 timer
Testing og debugging av gardmath3
23.sept 2 timer
Mer testing av gardmath3. Endelig virker rotering av wireframes. Løsning dukket opp veldig raskt da jeg lagde en unittest som stresstestet roteringen. (Kunne spart mye tid hvis jeg hadde gjordt det med en gang. Lærdom å ta mned videre).
29.sept 2 timer
Laget et skikkelig mappesystem som også har pakker. Alt kjører, men mappestrukturen kan fortsatt forbedres.
30.sept 1 time
Evaluering av arbeidet så langt, ytterligere arbeid på filstrukturen. Planla nye arbeidsmetoder.
30.sept 3 1/2 time
-Løste problemer med python path i den nye strukturen. Bruker os.walk til å putte hele hierarkiet av kildekode på python path ved oppstart av spillet. Dette gjør det mulig og også kjøre andre biter av koden separat f.eks. labs. Trekker ut inscribe metoden fra editoren og lager en egen inscribe modul. + testing
11.okt 7 timer
Lagde gameobject, circle, rect og lab_g_object for å teste game object Planlegging av veien videre. leste pep257, implementerte skallering av wf ingame.Dokumenterte epidoc med inscribe. Fjernet duplikate wf moduler, og skrev wf helt på nytt for å passe bedre med game_object. Epidoc ville ikke kjøre. Løste det ved å skru av introspeksjon. Rettet saverloader.
12.10 4 1/2 timer
Rettet game_object. Implementerte ny skip klasse som bruker game_object. Implementerte spike og asteroid. Lest om objektorientering og hvordan super egentlig virker. Laget et testprogram for å se om jeg har forstått det.
13.10 2 1/2
Planla Panel klassen. Debugget inscribe fit to height som av og til ville forstørre skipene til gigantisk størrelse.
14.10 7 timer
Implementerte ny Label klasse Implementerte Panel klasse som kan inneholde labels og selv tegne dem på skjermen relativt til eget koordinatsystem. Implementerte ScorePanel som både kan direkte på skjermen og brukes i kollisjons deteksjon. Implementerte en helt ny kollisjonsdeteksjonsklasse som støtter kollisjon både innenfra og utenfra. Skille mellom to typer koordinatsystemer centered - brukes i selve spillet. origo er i midten av skjermen. Igen akser er inverterte. left/top - det naturlige koordonatsystemet for skjermen. origo i (left, top) og invertert y akse. Definert ved lt_left, lt_top, width, height. brukes til all tegning direkte på skjermen.
15.10, 10 timer
Implementerte Weapon og Projectile klassene. Skipet skyter, elementer skifter farge ved treff. Sletting av ødelagte fiender og inaktive prosjektiler. Farger på alle nivåer i spillet. Menyer, spillobjektene. En level klasse definerer ulike settinger for hver level. Brukte tid på å lære om farger og finne ut hvordan man best hadde aksellerasjon og jevn overgang mellom farger. Implementerte kollisjonsdeteksjon basert på rektangler. Fordi sirkel basert kollisjonsdeteksjon ikke var nøyaktig nok (bortsett fra for projectiler).
17.10 2 timer
levels skifter når alle fiender er skutt. Bedre skademodell på skipet og fiender.Liv beregnes ut ifra objektenes areal. Dette brukes også til å beregne scoren.Spillet avsluttes når alle liv er brukt opp.
18.10 5 timer
Lagde ferdig partikelengine. Brukte den til [ lage partikkeleksplosjoner og en ganske heftig rakketmotor bak skipet.
20.10 , 1 time
Installerte docutils, begynnte på websiden (jeg kan ikke noe om webdesign så starter fra bar bakke).
24.10, 2 1/2 timer
Dokumentering med epidoc
26.10 , 2 1/2 timer
Dokumentering med epidoc
27.10 , 1 1/2 time
Enda mere dokumentering
28.10 , 5 1/2 timer
Endelig ferdig med dokumenteringen. Og har generert dokumentasjon for hele prosjektet. Arbeidet en god del på websiden og prøvde forstå html.
29.10
-----------------------------------

Back to top