Sosial ulikhet
og
lagdeling

Arbeidsgruppe på Sosiologiforeningens vinterseminar,
"Kjønnsforhandlinger", Hafjell, 2-4 februar 2018

Om sesjonen

Målgruppen for seminaret om «sosial ulikhet og lagdeling» er sosiologer og samfunnsforskere som er opptatt av utdanning og arbeidsmarked, og samfunnet ellers. Det er fulltegnet for presentasjoner, men gruppen er åpen for alle som vil høre på.

Sesjonen er fordelt over to dager, og det er ni presentasjoner. De som presenterer skal også opponere på minst en annen person. Det er avsatt ca 25 minutter per presentasjon inkludert tid til opponenter og innspill fra andre på seminargruppen.

Nedenfor finner du mer informasjon om presentasjonene som legges frem på fredagen og lørdagen. Opponenter kan laste ned presentasjonene (krever kode).

Fullstendig program for hele vinterseminaret 2018 finner du her

Presentasjonene

Her kan du laste ned presentasjonene .

Laste ned

DAG 2

Tittel Navn Opponent
Do diverse social networks contribute to increased social trust? Andrea Ioana Alecua Kristian Heggebø & Lisa M.B. Sølvberg
Societal trust in the prospective working class Jørn Ljunggren og Patrick Lie Andersen Andrea Ioana Alecua & Thea B. Strømme
Hvordan varierer foreldres holdninger til avkommets skoleprestasjoner og videre karriere med deres økonomiske og kulturelle ressurser? Thea B. Strømme og Håvard Helland Marianne N. Hansen & Patrick Andersen
Inequality of educational attainment: Declining trends or fluctuations? Marianne N. Hansen Håvard Helland & Vegard Jarness

Kontakt

Ta kontakt om du lurer på noe!

oyvind.wiborg{at}sosgeo.uio.no