Forrige fil
Til Camillas hovedside
Neste fil


Skille mellom barokk og wienerklassisisme

 

 

Senbarokk

Wienerklassisisme (ca. 1760-1810)

Sosiale skiller

Sted for musisering: Kirken, kammeret og teatret

Rokokko (e. 1715): Borgerskapets fremvekst. Sted for musisering: Den offentlige konsert, det borgerlige hjem, den borgerlige opera blir autonom. Musikken er til for sin egen skyld. Samtidens forståelse av musikkens betydning: Luksus, tidsfordriv, uskyldig lek, for sanseapparatet (Rosseau).

Musikkens karakter

Én affekt (grunnstemning) hersker innenfor hver sats

Karakterkontraster mellom temaer, temagrupper innenfor hver sats (f. eks. åpningen på Jupitersymfonien). (Sonatesatsformen: Kontraster i likevekt.)

Form

Instrumentalsatsene er ofte todelte || : A : || : B : ||. eller i Rondoform

Forkjærlighet for tredeling av satsen (ABA). Sonatesatsform.

Tematikk

Ikke tydelige periodedannelser, "Fortspinnungs"-prinsippet": Musikken flyter av gårde. Monotematiske komposisjoner, én idé. (Barokkens affektlære, ikke indirekte sinnsstemninger, men fellesmenneskelige affekter gjennom hele satsen.)

Periodisert melodikk (symmetriske inndelinger i 2- og 4 takter). Tydelig seksjonsdeling i klare fraser. Flere temaer, flere idéer, flere kontraster i samme sats.

Harmonikk

Ofte hurtig harmonisk rytme – gir musikken fremdrift. Virker komplisert. Mye tettere, fordi den harmoniske rytmen er hurtigere.

Som regel langsommere harmonisk rytme (sjeldnere akkordskifte). Dermed føles harmonikken enklere

Kontrapunktikk

Selvstendiggjøring av ytterstemmene: Polyfont linjespill, særlig mellom ytterstemmene. Også andre innslag av polyfoni. Likeverdige stemmer, løpende selcstendig bass, kontrapunkt i mellomstemmene

Overstemmesentrert, understemmene har akkompagnerende funksjon. Homofoni: Overstemmen viktigst. Melodien og det tematiske dominerer. "Albertibass".

Dynamikk

Terrassedynamikk (ikke lange store orkester-crescendi).

Mer fingradert dynamikk, økning i muligheter for rikt uttrykk. "Følelsenes speil"


LES DEN SPENNENDE FORTSETTELSEN !Camilla Hambro 1997/2002