LEK I DET OFFENTLIGE ROM

Ansvarlige:
Dagur Eggertsson
Palmyre Pierroux

Last ned veilederdokument

Lenker for lærere:
Skolegård - prosjekter med barn
Arkitektur - prosjekter for barn
Prosjektet er støttet av:

OM PROSJEKTET

I læreplanen for grunnskolen er det lagt opp til en del undervisning som er med på å skape bevissthet rundt temaet arkitektur. Prosjektet LEK I DET OFFENTLIGE ROM har blitt utviklet og gjennomført av arkitekter, pedagoger og designere i regi av Ullevål skolens FAU. Målet er å gi elever dypere innsikt i arkitektens formgivningsprosess.

Prosjektet inneholder en detaljert veileder for lærere, med et fleksibelt daglig opplegg som strekker seg over fire uker. I tillegg er det fagfolk som støtter lærere på hver klasse. Den skriftlige veilederen inneholder litt teori, samt konkrete prosjekteringsoppgaver som elever skal løse individuelt og i grupper. Utflukter, hjemmelekser og befaringer i nærmiljøet er også med, pluss lenker til støttemateriale på nettet.

Arbeidet deles opp i faser som i et vanlig arkitekturprosjekt. Dette gir mulighet for tverrfaglig undervisning, og sikter mot å øke elevens forståelse av arkitekturens grunnleggende matematiske, geografiske, estetiske og samfunnsmessige aspekter. Elevene skal også bli kjent med arkitekters presentasjonsmåter.

På Ullevål skole arbeider elevene helt konkret med en ny design til skolens uteområde. Prosessen er som en vanlig prosjekteringsoppgave for arkitekter, og ender med elevenes begrunnede presentasjoner av egne løsninger. Klassene skal utarbeide hvert sitt forslag, som til slutt bedømmes av en jury i en arkitektkonkurranse. Juryen får i oppgave å kåre en vinnerklasse som vil motta premie akkurat som i andre arkitektkonkurranser. Første premie er en dag "bak scenen" på Tusenfryd!

LENKER FOR BARN

Designspill
Hvordan bygger man egentlig? Prøv selv!
Se på en norsk arkitektkonkurranse presentasjon!
Ideer til skolegården!
Litt om Ullevål Hageby - bilder som kan printes ut!
Se på verdens høyeste bygninger!
Ting vi lager (klikk på historie)