FELLESKOLLOKVIUM TORSDAG 23. NOVEMBER 2006

Jost-Hinrich Eschenburg:
"Harmonic maps and infinite dimensional geometry"

Note the time and place.

1215-1315 i pausearealet i 7. etage
Kaffe og kjeks fra kl 1145


EB/HB/BJ/PAØ

Hovedsiden