Pål A. Bertnes
Seniorrådgiver

Universitetsbiblioteket i Oslo
Det juridiske fakultetsbibliotek

	 


Arbeid
Postboks 6713 St. Olavs plass
N-0130 Oslo

Besøksadresse:
Karl Johans gt. 47

Domus Bibliotheca

Privat
Peder Ankers vei 1 A
0861 Oslo
Telefon: +47 22859884
Telefax: +47 22859880

+47 22232513
+47 22232584

mob.: +47 91129125

Epost: P.A.Bertnes@ub.uio.no

 

Arbeidsområde: Juridisk faglig bibliotekarbeid.

Mine faglige interesser er i hovedsak knyttet til hjelpemidler i gjenfinning av juridiske kilder, dels som forfatter, utgiver eller redaktør av bøker og som forfatter av tidsskriftartikler, noe som skulle fremgå av oversikt over publiserte arbeider. Problemstillinger rundt den teknologiske utvikling og dens økende betydning i fagbiblioteksektoren generelt, er også blant mine interesseområder. Jeg har stått ansvarlig for den faglige oppbygging og utvikling av det elektroniske bibliotek- og referansesystemet BibJure. Fra og med våren 2001 er jeg også redaktør av Norsk Retstidende.

Det juridiske fakultetsbibliotek består av et fellesbibliotek (i Domus Bibliotheca), seks instituttbibliotek og bibliotek ved Norsk senter for menneskerettigheter og Senter for europarett (i flere bygninger), Læringssenteret (i Domus Nova) og lesesaler med domssamlinger. Fakultetsbibliotekets stab er på 20 fast ansatte og ca 15 deltidsansatte studenter. Samlingene består av vel 300 000 bind.

In English

Oversikt over publiserte arbeider