Some interesting shit...
Kode Navn Vekt
HEB1110 Hebraisk 1 (fulgte hele undervisning, men tok ikke eksamen) Hebrew I 20 studiepoeng
Fra Mexico ca. 2 års ingeniør utdanning i elektronikk og telekommunikasjon ved ITESM Mexico. (2 years ingenieer education at ITESM Mexico) 9 studiepoeng ( Hmmm..)
Italiensk 2 års italiensk utdanning ved IPN Mexico. (2 years Italian education at IPN Mexico) ingen
Hobbies... For almost 2 years ago I began learning Tojolabal (Maya ancient language from Mexico) deeply and the most common Maya variant in Mexico (Maya yucateco)
By the way... Those who talk about/use education from high school in the CV are loooosers!!!

Vår 2006 - Spring 2006
Kode Navn Vekt
ECON1910 Poverty and distribution in developing countries 10 studiepoeng
SVEXFAC03 Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant 10 studiepoeng
SGO2200 Economic globalisation and regional development 10 studiepoeng
SGO1001 Innføring i Samfunnsgeografi 10 studiepoeng
INF5050 Protokoller og ruting i Internett 10 studiepoeng
UNIK Master Thesis in Ad-hoc Networks 30

Høst 2005 - Fall 2005
Kode Navn Vekt
ECON2915 Growth and business structure (Vekst og næringsstruktur) 10 studiepoeng
ECON2310 Konjunkturer, ledighet og økonomisk politikk (Business cycles, unemployment and economic policy ) 10 studiepoeng
ECON2130 Statistikk I(Statistics I) 10 studiepoeng
INF3260 Interaksjon design (Interaction design) 10 studiepoeng
INF3240 Informatikkdidaktikk (Informatic didactics) 10 studiepoeng
UNIK4100 Satellittkommunikasjon (Satellite Communications) 10 studiepoeng

VÅR 2005 - Spring 2005
Kode Navn Vekt
INF5261 Utvikling av mobile informasjonssystemer (Development of mobile information systems) 10 studiepoeng
UNIK4290 Mobilitet i internett (Mobility in internet) 10 studiepoeng
UNIK4230 Mobil kommunikasjon (Mobile communications) 10 studiepoeng
ECON2200 Matematikk I/Mikro I (MM1) (Mathematics/Micro-economics I) 20 studiepoeng
Fransk My good friend Samba from Congo is now giving me private french lessons 4 hours per week =D No

HØST 2004 - Fall 2004
Kode Navn Vekt
INF2100 Prosjektoppgave i programmering (Proyect in programming) 10 studiepoeng
INF3330 Problemløsning med høynivå-språk (Problem solving with high level languages) 10 studiepoeng
MAT1000 Matematikk i praksis I (Mathematics for applications I) 10 studiepoeng
ECON1210 Forbruker, bedrift og marked (Consumer behavior, firm behavior and markets) 10 studiepoeng
ECON1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (Macroeconomic theory and policy) 10 studiepoeng

VÅR 2004 - Spring 2004
Kode Navn Vekt
INF5080 Multimedia - koding og transmisjon (Multimedia - Coding and Transmission) 5 studiepoeng
INF3190 Datakommunikasjon (Computer Communication) 10 studiepoeng
INF3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (Formal Modelling and Analysis of Communicating Systems) 10 studiepoeng
STK1000 Innføring i anvendt statistikk (Introduction to Applied Statistics) 10 studiepoeng
ITA0101 Innføringskurs i italiensk 1 (Introductory Course in Italian 1) 10 studiepoeng
ITA0102 Innføringskurs i italiensk 2 (Introductory Course in Italian 2) 10 studiepoeng

HØST 2003 - Fall 2003
Kode Navn Vekt
INF103 Fra brukergrensesnitt til maskinvare (From User Interface to Hardware) 5 vekttall
EXPHIL03E Examen philosophicum - English option 10 studiepoeng
INF110 Algoritmer og datastrukturer (Algorithms and Data-structures 5 vekttall

VÅR 2003 - Spring 2003
Kode Navn Vekt
INF101 Grunnkurs i objektorientert programmering (An Introduction to Object-Oriented Programming) 5 vektall
INF102 Utvikling av datasystemer (Information Systems Development) 5 vektall
MAT008 Diskret matematikk (Discrete Mathematics) 5 vektall

HØST 2002 - Fall 2002
Kode Navn Vekt
NORUT3 Norwegian for foreign students level 3 10 vektall