Mine skolesider

LinkerMine skole- / fagrelaterte sider

INF1040

Obligatoriske oppgave 1
Obligatoriske oppgave 2

INF1050

Denne siden er utviklet som et gruppeprosjekt i faget INF1050. Prosjekte er levert og evaluert, og det vil sansynligvis ikke bli oppdatert eller endret. Brukes på eget ansvar.
Oppdatert 11/10-2006