Hei og velkommen! Klikk deg rundt på oppgavene ved A bruke menyen over.
---------------------------------------------------------------------------
Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet "Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for informatikk" på http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/egenerklaring.pdf.
Laget av Petter A. Johansson