navigation

Denne hjemmesiden handler om mine forsøk på å forstå den samfunnsmedisinske relativitetsteori

h = b x k x p2

helse er lik biologi ganger kultur ganger politikk opphøyd i andre potens. [Se publikasjoner]

Bøkene Rød resept, 0-visjonen og Nokpunktet prøver å skape nysgjerrighet på denne likningen.

Min nyeste bok har tittelen Døden, skal vi danse?

 

 
line

University of Oslo, Norway

Kontakt Publikasjoner Foredrag CV Gå til førsteside