navigation

Kort CV

Per Fugelli er født i Stavanger i 1943. Han har vært distriktslege i Lofoten og i Finnmark i 6 år. I årene 1984-1992 var han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fra 1992 er har professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskenes helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet.

Hans siste bidrag til en modernisert sosialmedisin er Nokpunktet. Essays om helse og verdighet.

[ Boken kan bestilles her ]

 

Klikk meg for å se mitt alterego..

[ Bilder ]

line

University of Oslo, Norway

Kontakt Publikasjoner Foredrag CV Gå til førsteside