navigation


Utvalgte foredrag


Liste over foredrag 2005-2011

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fagforbundet i Rogaland.
Stavanger, januar 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Elektroarbeidernes fagforening.
Bergen, februar 2005.

Helse og land blant Sanfolket i Kalahari, Botswana.
Møte i Pasienten Jorden – arbeidsgruppe for internasjonal helse.
Oslo, februar 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Pensjonistuniversitetet i Kongsberg.
Kongsberg, februar 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Tyskland-brigaderenes veteranforening.
Oslo, februar 2005.

Kilder til helse i liv, skole og samfunn.
Bodølektorenes akademi.
Bodø, februar 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fagforbundet.
Trondheim, februar 2005.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Rogaland skolelederforum.
Haugesund, april 2005.

Alternativmedisin og skolemedisin – hva kan vi lære av hverandre?
Konferanse i regi av Norske Homeopraktikeres Landsforbund.
Sola, april 2005.

Det kliniske møte med vekt på grunnstoffet tillit.
Konferanse i regi av Norske Homeopraktikeres Landsforbund.
Sola, april 2005.

Helsetjenestens verdigrunnlag.
Konferanse i regi av Norske Homeopraktikeres Lansforbund.
Sola, april 2005.

Norsk idrett. En sosialmedisinsk diagnose.
Idrettskonferanse, Høgskolen i Telemark.
Bø, april 2005.

Helse og livskvalitet i omstillingstider.
Seminar for A-etat, Rogaland.
Haugesund, april 2005.

Formegethetens mentalitet – en fare for helsen og helsetjenesten?
Den norske legeforeningens seminar for spesialitetskomiteene.
Soria Moria, april 2005.

Helse og frihet.
Folkehelsedagen i Lindesnes.
Vigeland, mai 2005.

Helse i Det store spelet mellom natur og kultur. En Ryfylke diagnose.
Ryfylkekonferansen 2005.
Sand, mai 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Konferanse for barnevernansatte.
Gjøvik, mai 2005.

Helse- og sosialtjenestens verdigrunnlag.
Konferanse for barnevernansatte.
Gjøvik, mai 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Uranienborgdagene.
Oslo, mai 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
A-etats konferanse for uføretrygdede.
Stavanger, mai 2005.

Englenes mat.
Foredrag ved utdeling av Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris.
Oslo, mai 2005.

Døden i Det sosialmedisinske laboratorium.
Landskonferanse i regi av Norsk Palliativ Forening.
Bodø, mai 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Stavanger revmatikerforbund.
Stavanger, mai 2005.

Helsetjenestens verdigrunnlag.
Stavanger revmatikerforbund.
Stavanger, mai 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fagforbundet, sykehuset Østfold.
Sarpsborg, mai 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Betanien Malvik jubileumsseminar.
Stjørdal, juni 2005.

En samfunnsmedisinsk kritikk.
Betanien Malvik jubileumsseminar.
Stjørdal, juni 2005.

Er markedsliberalismen helsefarlig?
Seminar for Norsk Tjenstemannslag.
Sørmarka, juni 2005.

Helse og livskvalitet i omstillingstider.
Årsmøte i Trygdetilsattes Landsforbund
Geiranger, juni 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fagseminar, FO Rogaland.
Stavanger, juni 2005.

Helse – og sosialtjenestens verdigrunnlag.
Fagseminar, FO Rogaland.
Stavanger, juni 2005.

Helsekilder i liv og natur.
Konferanse for Park-, idretts- og friluftsanlegg.
Bodø, juni 2005.

Døden – Det ultimate tabu.
SKURs nettverkkonferanse om Det vi ikke snakker om.
Bodø, juni 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Johannes læringssenters lærersamling.
Stavanger, august 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Godalen videregående skoles lærersamling.
Stavanger, august 2005.

Farlige diagnoser.
Protestfestivalen i Kristiansand.
Kristiansand, august 2005.

Døden – i det sosialmedisinske laboratorium.
Mandagsmøte, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.
Oslo, september 2005.

Folkets helse – frihet eller tvang?
Folkehelsedagene i Agderfylkene.
Arendal, september 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Porsgrunnkonferansen om psykisk helse.
Porsgrunn, september 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Folkemøte.
Høyanger, september 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn – en Hålogalanddiagnose.
Hålogalandkonferansen 2005.
Harstad, september 2005.

Pårørende i psykiatrien – ressurs eller problem?
Solaseminaret 2005.
Sola, september 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Norges handikapforbunds seminar.
Voss, september 2005.

Barn og unges helse – sosialmedisinske vitaminer.
Seminar om Psykisk helse og fritid.
Stavanger, september 2005.

Helse og natur.
Eldredagen i Stavanger.
Stavanger, september 2005.

Det gode møtet.
Seminar for brukere og hjelpere innen rusomsorgen i Nordland.
Bodø, oktober 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Folkemøte i anledning Verdensdagen for psykisk helse.
Bodø, oktober 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fagforbundet i Vestfold.
Tønsberg, oktober 2005.

Kilder til helse blant barn og unge.
5-årsjubileet for barne- og ungdomspsykiatrisk avdelings ungdomsenhet i Buskerud.
Drammen, oktober 2005.

Å bli sett og verdsatt.
Verdensdagen for psykisk helse. Torgmøte.
Drammen, oktober 2005.

Kilder til helse blant barn og unge.
Seminar i regi av Bergen kommune.
Bergen, oktober 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Folkemøte i anledning Verdensdagen for psykisk helse.
Florø, oktober 2005.

Døden – den utlimate krise.
Psykiatridagene i Vestfold.
Tønsberg, oktober 2005.

Kilder til helse.
Årsmøte i Den norske emballasjeforening.
Sandefjord, november 2005.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Inspirasjonsdag for Rogaland fylkeskommune.
Stavanger, november 2005.

Om hvordan vi blir fellesskapt.
Schizofrenidagene 2005.
Stavanger, november 2005.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Seminar for ledere i Ranaberg kommune.
Utstein kloster, november 2005.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Arbeidsmiljøkonferansen, Trondheim kommune.
Trondheim, november 2005.

0-visjonen og legene.
Läkaklubben i Hjämtlands län.
Östersund, november 2005.

Helse og ulikhet. En samfunnsmedisinsk selvgranskning.
Sundvolden seminaret.
Sundvolden, november 2005.

Helse: samfunnets ansvar - individets frihet?
Symposium ved Svenska Läkarsälskapets Riksstämma 2005.
Stockholm, november 2005.

Tillit – medisinens grunnstoff.
Gjesteforelesning ved Svenska Läkarsälskapets Riksstämma 2005.
Stockholm, november 2005.

Kilder til helse i livet og kommunen.
Seminar i regi av Kommunenes sentralforbund.
Sem, desember 2005.

Det tolerante samfunn.
Konferanse for skolerådgivere.
Oslo, desember 2005.

Tillit – Rikshospitalets grunnmur.
Rikshospitalets stabsmøte.
Oslo, desember 2005.

Om hvordan vi blir fellesskapt.
Konferanse for psykoeduktiv familiebehandling.
Soria Moria, desember 2005.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Herøya oldermannslag.
Skien, desember 2005.

Rasjonalitetens jernbur – et fluktforsøk.
Landskonfernase for Unge Venstre.
Oslo, januar 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fagforbundet i Telemark.
Skien, januar 2006.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Seminar i regi av Kinnarps.
Sandvika, januar 2006.

License to live – en medisinsk selvransakelse.
Legeforeningens seminar for kurskomiteene.
Soria Moria, januar 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Seminar for Fellesorganisasjonen av sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere i Telemark.
Porsgrunn, februar 2006.

De stigende forventningers patologi.
Konferanse om ”Velferdsstaten – verdier og hensyn i konflikt” i regi av Helse- og sosialombudet i Oslo.
Oslo, februar 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Seminar for Friskgården.
Steinkjer, februar 2006.

License to live.
Åpningsforedrag ved Initiativmøte, Antiautoritært Forum.
Oslo, februar 2006.

What is health made of?
United World College.
Fjaler, mars 2006.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Folkemøte.
Fjaler, 2006.

License to live.
Huseby kompetansesenter for blinde og svaksynte.
Fagdager 2006.
Oslo, mars 2006.

Helse, reise – og alle fugler små de er.
Reiselivsbransjens årsmøte.
Oslo, mars 2006.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Konferanse for overformynderiene i Norge.
Stavanger, mars 2006.

Kilder til helse i liv, skole og samfunn.
Seminar for skoler og barnevern i Lerkendal bydel.
Trondheim, mars 2006.

License to live. Samfunnsmedisinen mellom formynderi og frihet.
Møte for medisinstudenter.
Trondheim, mars 2006.

Helse som produkt av biologi, kultur og politikk.
Kulturkonferanse for Nord- og Sør-Trøndelag.
Steinkjer, mars 2006.

Barn og unge i det psykososiale laboratorium.
Konferanse for lærere om psykisk helse i skolen.
Stavanger, mars 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fabrikkbetongkonferansen.
Ålesund, mars 2006.

Arbeid som kilde til helse.
Rikstrygdeverkets kompetansedager.
Fornebu, april 2006.

Kilder til helse i luften og på jorden.
Flyveforum.
Gardermoen, april 2006.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Helsesøsterkongressen 2006.
Sarpsborg, april 2006.

Tillit- medisinens grunnstoff.
Handledarforum for leger.
Malmø, april 2006.

Kilder til helse i legens liv.
Handledarforum for leger.
Malmø, april 2006.

Fremskrittspartiet – samfunnets løsemiddel.
1. mai tale, Vålerenga kirke.
Oslo, mai 2006.

Heldige folk.
Tale ved Borgerlig konfirmasjon.
Bryne, mai 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Seminar for Fagforbundet i Vest Agder.
Lyngdal, mai 2006.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Seniorpolitisk seminar.
Fornebu, mai 2006.

License to live.
Seminar for TryggVesta.
Oslo, mai 2006.

License to live.
Seminar for TryggVesta.
Bergen, mai 2006.

En sosialmedisinsk analyse av Fremskrittspartiets program.
Årsmøte for de sosialmedisinske universitetsmiljøene.
Kongsvoll, mai 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Seminar for Norsk Tjenestemannslag, Finnmark fylke.
Vadsø, mai 2006.

En psykoanalyse av Den norske folkesjelen.
Konferanse for ansatte ved Alliance apotekene.
Oslo, juni 2006.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Seminar i regi av Fron rehabiliteringssenter.
Hafjell, august 2006.

Det gode møtet. Grunnstoffet tillit.
Seminar i regi av Fron rehabiliteringssenter.
Hafjell, august 2006.

Per Gynt = FrP – koden?
Det norske studentersamfund.
Oslo, august 2006.

Det gode møtet. Grunnstoffet tillit.
Olaf Rutles Minneforelesning.
Kurs for leger.
Fjærland, august 2006.

Døden i det sosialmedisinske laboratorium.
Kurs for leger.
Fjærland, august 2006.

Natur, lek og helse.
Rundballfestivalen.
Fjærland, august 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Seminar for Fagforbundet i Telemark.
Kragerø, august 2006.

Medisinens verdiladning.
Pasienten Jorden møte.
Oslo, september 2006.

God helse – tvangstrøye eller helsetrøye?
Seminar for barne- og ungdomsavdelingen, Sagene/Torshov bydel.
Skeikampen, september 2006.

Nature and health.
Launching ceremony of Health UMB.
Ås, september 2006.

License to live.
Legevaktkonferansen 2006.
Drammen, september 2006.

Tillit - medisinens grunnstoff.
Seminaret Utvikling og forskning i primærhelsetjenesten i Skåne.
Lund, september 2006.

Det gode møtet. Grunnstoffet tillit.
10-årsjubileum seminar for Kingogatens rehabiliteringssenter.
Oslo, september 2006.

Tillit – medisinens grunnstoff.
Møte med psykiatrigruppe fra Blekinge län.
Oslo, september 2006.

Helse i Rogalands lys.
Foredrag ved 60-årsjubileum i Rogaland Medisinske Selskap.
Stavanger, september 2006.

Død og helse!
Majorstuens Seniorsenter.
Oslo, september 2006.

Kaffe – er den sosiale oljen friskmeldt?
Kaffedagene 2006.
Torbjørnrud, september 2006.

Det helsefremmende versus det sykdomsskapende samfunn.
Seminar for Norsk Tjenestemannslag.
Sørmarka, oktober 2006.

License to live. Tanker om helse og frihet.
Studenterhjemmet i Underhaugsgaten.
Oslo, oktober 2006.

Kilder til helse i liv og samfunn med vekt på bomiljø.
Konferanse for borettslag i Rogaland.
Stord, oktober 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fagseminar om folkehelse.
Elverum, oktober 2006.

Verdier og strategier i det helsefremmende arbeid.
Fagseminar om folkehelse.
Elverum, oktober 2006.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Erfaringskonferansen ”Veien tilbake – nye grep i arbeidet for et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv”.
Oslo, oktober 2006.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Seminar for ansatte ved Flykontrollsentralen i Røyken.
Røyken, oktober 2006.

Kilder til helse blant barn og unge.
Konferanse for frivillige foreninger i Rogaland.
Stavanger, oktober 2006.

Barn og unge i det psykososiale laboratorium.
Kurs for lærere og skolerådgivere.
Drammen, oktober 2006.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Konferanse i regi av Parat Media.
Oslo, oktober 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Konferanse for ansatte i Stavanger kommune.
Stavanger, oktober 2006.

License to live. Om helse og frihet.
Bergen kulturforum.
Bergen, november 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Konferansen om arbeid og helse i regi av Fagforbundet i Nord-Trøndelag.
Steinkjer, november 2006.

Arbeid som kilde til helse – håp til NAV.
Åpningskonferanse for NAV i Nord-Trøndelag.
Stjørdal, november 2006.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Konferanse for regionale verneombud.
Oslo, november 2006.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Nasjonal Plan - og folkehelsekonferanse.
Fredrikstad, november 2006.

Strategier og verdier i det helsefremmende arbeid.
Nasjonal Plan – og folkehelsekonferanse.
Fredrikstad, november 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Utdanningsforbundet i Telemark.
Vrådal, desember 2006.

Natur og helse i nordlys.
Konferanse for Friskhuset.
Fauske, desember 2006.

Lege på Utrøst.
Konferanse for Friskhuset.
Fauske, desember 2006.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Konferanse for Friskhuset.
Fauske, desember 2006.

Kilder til helse i legens liv.
Pehr Dubb förelesningen.
Göteborg Läkaresällskap.
Gøteborg, desember 2006.

Led meg ikke inn i ………
Åpning av utstillingen ”Høyspenning livsfare”.
Oslo Bymuseum.
Oslo, desember 2006.

Legen som samfunnsmedisinsk aktør.
Januarseminaret for eksterne universitetslektorer ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.
Soria Moria, januar 2007

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Nord-Møre-konferansen.
Kristiansund, januar 2007.

Arbeid som kilde til helse.
SYS-LAB-seminar.
Oslo, januar 2007.

Hva ønsker medisinen seg smittet med?
Seminar om humanistisk helseforskning i regi av INFECTIO.
Voksenåsen, februar 2007.

Bør vi gjenopplive Døden?
Radiumhospitalets Torsdagsmøte.
Oslo, mars 2007.

Aktiv dødshjelp – på søk etter et standpunkt.
Studentersamfunnet i Bergen.
Bergen, mars 2007.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Seniorgruppen, Norsk Fysioterapiforbund.
Oslo, mars 2007.

Legens helse.
Kurs for allmennpraktikere i Stockholm.
Stockholm, mars 2007.

Medisinens helse.
Kurs for allmennpraktikere i Stockholm.
Stockholm, mars 2007.

Var Jesus politiker?
Stord kirkes 150 års jubileum.
Stord, mars 2007.

Licence to live.
Konferanse i regi av Synscenter Refsnæs.
Kalundborg, april 2007.

De ti helseråd fra Værøy og Røst.
Årsmøte i Bibliotekets venner.
Moss, april 2007.

Kilder til helse i liv og arbeid og samfunn.
Seminar for Studieseksjonen ved Høgskolen i Oslo.
Oscarsborg, april 2007.

Respekt!
Foreningen for kroniske smertepasienter.
Oslo, april 2007.

Licence to live. Tanker om helse og frihet.
NAKMI – konferanse om Livstilsendring, migrasjon og familie.
Oslo, april 2007.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Seniorgruppen i Utlendingsdirektoratet.
Oslo, april 2007.

Licence to live.
Rogaland A-senter.
Stavanger, april 2007.

Kilder til helse i liv og arbeid og samfunn.
Rogaland A-senter.
Stavanger, april 2007.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Stavanger Universitetssykehus.
Stavanger, mai 2007.

Hva jeg tror Kommunehelsetjenesteavdelingen har godt av å høre.
Helsedepartementets seminar.
Strømstad, mai 2007.

Licence to live.
Inkognitoklinikkens 50-årsjubileumsseminar.
Oslo, mai 2007.

Natur, kultur og helse – på kysten.
Kystkulturkonferansen.
Kristiansand, mai 2007.

Tillit.
Seminar for ST-läkare og handledare i Uppsala.
Uppsala, mai 2007.

Den helbredende dansen.
Seminar for ST-läkare og handledare i Uppsala.
Uppsala, mai 2007.

Kilder til helse i legens liv.
Seminar for ST-läkare og handledare i Uppsala.
Uppsala, mai 2007.

Avfall og gjenvinning – menneskets og miljøets helse.
Norges Råvaregjenvinningsforenings årsmøte.
Gjøvik, juni 2007.

Heldige folk.
Tale ved 50-årsjubileet for 7. klassene, Storhaug skole.
Stavanger, juni 2007.

De ti helserådene fra Værøy og Røst.
Folkemøte.
Værøy, august 2007.

De ti helserådene fra Værøy og Røst.
Folkemøte.
Røst, august 2007.

Med rett til å leve.
Amaliedagene 2007.
Oslo, august 2007.

Med rett til å leve.
Landskonferanse for LAR-programmet i regi av Sosial- og helsedirektoratet.
Oslo, august 2007.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Fagforbundet.
Haugesund, september 2007.

Å skape og dele helse.
Konferansen Kreativ omsorg 2007 i regi av Fagforbundet.
Gardermoen, september 2007.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Nasjonal konferanse om bostedsløshet i regi av Husbanken.
Oslo, september 2007.

Licence to live.
Møte med studentene ved Teaterhøyskolen.
Oslo, september 2007.

Det største helsehuset: Naturen.
Nordisk konferanse om friluftsliv og psykisk helse i regi av Miljøverndepartementet og Nordisk ministerråd.
Sem, september 2007.

The Healing Dance. Why society and medicine need the general practitioner.
Opening lecture, Royal Australian College of General Practitioners, 50th Annual Scientific Convention.
Sydney, October 2007.

The Zero-vision-potential side effects of aiming at health perfection and Zero-risk.
Veritas seminar on “Safety, Security and Quality Assurance in Shipping”.
Høvik, oktober 2007.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Kurset ”Ekspert på egen syns- og hørselshemning”.
Eikholt, oktober 2007.

Med rett til å leve.
Kurset ”Ekspert på egen syns- og hørselshemning”.
Eikholt, oktober 2007.

Kilder til helse i Det gode lokalsamfunnet.
Folkemøte.
Rødøy, oktober 2007.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Konferanse for IA-virksomheter i Oslo kommune.
Oslo, oktober 2007.

Barn og unge i det psykososiale laboratorium.
Lærerkurset ”Hva er det med Monica?”
Sandefjord, oktober 2007.

Den helbredende dansen.
Foredrag ved mottakelse av Nidarosprisen.
Trondheim, oktober 2007.

Skolen – vårt viktigste helsehus?
Landskonferanse for skolerådgivere.
Røros, oktober 2007.

Landbruket – en helsesjekk.
Konferansen Agrovisjon.
Stavanger, oktober 2007.

Kilder til helse blant barn og unge.
Kurs for lærere i Østfold i regi av stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.
Sarpsborg, oktober 2007.

Helse – velferd – fattigdom.
Seminar for Fellesorganisasjonen av sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere i Rogaland.
Stavanger, november 2007.

Mennesket og De 7 flokkene.
Schizofrenidagene 2007.
Stavanger, november 2007.

Licence to live.
Skoledagene ved Schizofrenidgene 2007.
Stavanger, november 2007.

Arbeidsflokken.
Statoil seminar.
Solstrand, november 2007.

Mennesket og De syv flokkene.
Møte i By- og bydelagsforbundet.
Oslo, november 2007.

Helsens grunnmur: Verdighet.
Fagkonferansen 2007 i regi av Fagrådet innen rusfeltet i Norge.
Oslo, november 2007.

Mennesket og De 7 flokkene.
Møte med psykologistudenter i Bergen.
Bergen, november 2007.

Licence to live.
Møte med psykologistudenter i Bergen.
Bergen, november 2007.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Konferanse for kultursektoren i Valdres.
Fagernes, november 2007.

Kilder til helse i liv og arbeid for oss over 50.
Sandnes kommunes konferanse om seniorpolitikk.
Sandnes, desember 2007.

Ordføreren – viktigere for folkehelsen enn legen?
Fylkesmannens samling av gamle og nye ordførere i Sør-Trøndelag.
Trondheim, desember 2007.

Verdier og strategier i folkehelsearbeidet
Seminar for politikere og forvaltning i Stange kommune.
Stange, januar 2008.

Kilder til helse blant barn og unge.
Seminar for ansatte i barnehager og skole i Stange kommune.
Stange, januar 2008.

Mennesket og De 7 flokkene.
Folkemøte.
Stange, januar 2008.

Verdier og strategier i det helsefremmende arbeide.
Sosial- og helsedirektoratet.
Oslo, januar 2008.

Alternativ medisin – fra forstand til mysterium.
Det norske studentersamfunn.
Oslo, februar 2008.

Naturen – det største helsehuset?
Seminar om helse og natur for etater og foreninger  i Skedsmo kommune.
Klekken, februar 2008.

Mennesket og De 7 flokkene.
Mandagsmøte, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Oslo, mars 2008.

Stedet – i helsens lys.
Husbankens konferanse Plan – Bolig – Livskvalitet.
Arendal, mars 2008.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Arbeidsmiljøkonferanse for Utdanningsforbundet i Rogaland.
Sola, mars 2008.

Helsefremmende arbeid – tvang eller frihet?
Kurs for allmennpraktiserende leger.
Oppdal, mars 2008.

Det gode møtet – grunnstoffet tillit.
Kvalitetskonferanse 2008, Buf-etat, Region Sør.
Sandefjord, mars 2008.

Mennesket og De 7 flokkene.
Kvalitetskonferanse 2008, Buf-etat, Region Sør.
Sandefjord, mars 2008.

Svart økonomi eller sosial kapital? Om helse, fellesskap og samvittighet.
Årskonferansen for Samarbeidskomiteen mot svart økonomi.
Gardermoen, mars 2008.

Arbeid og helse – psykososiale virkninger og bivirkninger.
Samarbeidskonferanse mellom Jæren Distriktspsykiatrisk Senter og NAV – kontorene på Jæren.
Bryne, mars 2008.

Mennesket og De 7 flokkene.
Skøyen/Smestad seniorsenter.
Oslo, april 2008.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Frelsesarmeens Gatehospital.
Oslo, april 2008.

Mennesket og De 7 flokkene og tredje sektor.
Landskonferanse for frivillige organiasjoner.
Lillestrøm, april 2008.

Kilder til helse, arbeid og samfunn.
Landskonferanse for nattevakter i helsetjenesten.
Hamar, april 2008.

Bedre integrering? Hvilke krav bør vi stille til innvandrerne – og oss selv?
Studentsamfunnet i Bergen.
Bergen, april 2008.

Var Jesus sosialmedisiner?
Ynglingen.
Stavanger, april 2008.

Licence to live – verdier og strategier i det helsefremmende arbeid.
Konferanse for ST-läkare i allmennmedisin.
Stockholm, april 2008.

Den helbredende dansen.
Konferanse for ST-läkare i allmennmedsisin.
Stockholm, april 2008.

Licence to live.
Konferanse for Den offentlege tannlegetenesta i Hordaland.
Voss, april 2008.

Kilder til helse for friske og syke.
Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Stavanger, april 2008.

Helsens grunnstoffer.
GE Health care.
Oslo, april 2008.

Øvelser og prøvelser i Det offentlige rom.
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.
Oslo, april 2008.

Humanitarian and political values in general practice – A quality check.
Equip WONCA Meeting.
Bergen, mai 2008.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Sykepleiekonferanse.
Drammen, mai 2008.

Tillit – medisinens grunnstoff.
Møte i Svensk selskap för allmänmedicin.
Linkøping, mai 2008.

Den helbredende dansen.
Møte i Svensk selskap f¨pr allmänmedicin.
Linkøping, mai 2008.

Licence to live.
60-årsjubileum for Kost- og ernæringsforbundet.
Oslo, juni 2008.

Knut Hamsun – en veiviser i helsekunst?
Hamsundagene 2008.
Hamarøy, august 2008.

Helsesamfunnet.
Husøydagen.
Husøy, august 2008.

Kilder til helse i live og arbeid.
Seminar for lærere og ansatte ved Jåttå videregående skole.
Stavanger, august 2008.

Ekspertveldet.
Det norske studentersamfunn.
Oslo, august 2008.

Arbeid – helsens kilde? NAV håp og farer.
Skageraksamlingen av NAV kontorer i Skien.
Skien, august 2008.

Nokpunktet – hvor mye vondt har vi godt av?
Aleris.
Vettre, august 2008.

Himmelsyken og nokpunktet.
Den norske legeforening. Stabsmøte.
Oslo, september 2008.

Svart økonomi og samfunnets helse.
Forum for svart kriminalitet.
Oslo, september 2008.

Bolig og livskvalitet. Å føle seg hjemme – hva betyr det for helsen vår?
Husbankens konferanse om bolig for sosialt vanskeligstilte.
Tromsø, september 2008.

Rasisme – helsefienden nummer 1?
SOS rasisme konferanse.
Drammen, september 2008.

Rasisme er å stjele helse.
Møte i regi av Internasjonale sosialister.
Oslo, september 2008.

Arbeid – helsens kilde.
Lederseminar i Umoe Catering.
Klekken, september 2008.

”Politikk er intet annet enn medisin i stort”.
Nasjonal konferanse om folkehelse i kommuneplan.
Molde, september 2008.

Diagnosen er Himmelsyken, resepten er Nokpunktet.
Mandagsmøte ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.
Oslo, september 2008.

Licence to live.
Verdier og strategier i det helsefremmende arbeid.
Konferanse for tannhelsetjenesten i Finnmark.
Vadsø, oktober 2008.

Nokpunktet: Om faren ved å skape himmel på jord.
Aktiva 2008.
Oslo, oktober 2008.

Nokpunktet. Om helse og verdighet i arbeidslivet.
NAV – konferansen.
Tromsø, oktober 2008.

Mennesket og De 7 flokkene.
Sørlandske lærerstevne.
Kristiansand, oktober 2008.

Barnehagen og skolen – våre viktigste helsehus?
Sørlandske lærerstevne.
Kristiansand, oktober 2008.

Mennesket, De 7 flokkene og Nokpunktet.
Norsk attføringsforums høstkonferanse.
Haugesund, oktober 2008.

Verdier og strategier i det forebyggende arbeid – profil: rus.
AKANs høstkonferanse.
Oslo, oktober 2008.

Helsens grunnstoff: Verdighet og frihet på prøve i minoritetenes verden.
Seminar i regi av Likestillingsombudet.
Oslo, oktober 2008.

Medisin og politikk.
Møte med norske medisinerstudenter i Polen.
Stettin, november 2008.

Medisin og modernitet.
Møte med norske medisinerstudenter i Polen.
Stettin, november 2008.

Er Norge et medisinsk klassesamfunn?
Møte med norske medisinerstudenter i Polen.
Stettin, november 2008.

Nokpunktet: Om faren ved å skape himmel på jord.
Ortopediteknisk høstmøte.
Trondheim, november 2008.

Nokpunktet – tanker om helse og verdighet i arbeidslivet.
Arbeidslivskonferanse om psykisk helse.
Stavanger, november 2008.

Det gode liv/arbeidsliv.
Konferanse i regi av Norsk Tjenestemannslag.
Stavanger, november 2008.

Helsesamfunnet.
Møte med LO-veteranene i Stavanger.
Stavanger, november 2008.

Ti verdier helsetjenesten bør preges av.
Nettverkssamling, Norsk sykepleierforbund.
Stavanger, november 2008.

Det gode møtet – grunnstoffet tillit.
Nettverkssamling, Norsk sykepleierforbund.
Stavanger, november 2008.

Helse i Rogalands lys.
Møte for leger og sykepleiere ved Stavanger universitetssykehus.
Sola, november 2008.

Helsesamfunnet.
Femårsjubileum for Fagforbundet i Nord-Trøndelag.
Steinkjer, november 2008.

Diagnosen er Himmelsyken, resepten er Nokpunktet.
Høstmøtet i Oppland legeforening.
Hafjell, november 2008.

Mennesket er ikke et 1-tall.
Jubileumsseminar for Diakonissehuset Lovisenberg.
Oslo, november 2008.

Helsens kilder.
Jubileumsseminar for Psykiatrien i Nord-Trøndelag.
Namsos, november 2008.

Helsesamfunnet.
Seminar i regi av Landsforbundet for pårørende i psykiatrien.
Oslo, november 2008.

Vold – et samfunnsmedisinsk perspektiv.
Seminar om voldsforebygging.
Oslo, november 2008.

Helsesamfunnet.
Kartellkonferansen, LO-Stat.
Gol, november 2008.

Vår ære og vår makt og veien fram.
40-årsjubileum for Institutt/Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo.
Oslo, november 2008.

Nokpunktet.
Nokpunktkonferansen, Høgskolen i Lillehammer.
Oslo, desember 2008.

Helsesamfunnet.
Møte i Fagforbundets seniorklubb.
Oslo, desember 2008.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Folkemøte.
Sunndalsøra, januar 2009.

Kilder til helse i liv og arbeid.
Møte for ansatte i SAS og Berg-Hansens reisebyrå.
Stavanger, januar 2009.

Helsens kilder – profil bolig.
Nettverksmøte i regi av Norsk Form.
Oslo, mars 2009.

Politikk og helse.
Møte for ordfører og rådmenn i Telemark i regi av Kommunenes Sentralforbund.
Vrådal, mars 2009.

Helsens kilder: verdighet og frihet.
Jubileumskonferanse for Lærings- og mestringssenteret ved Nordland sentralsykehus.
Bodø, mars 2009.

Helsetjenestens verdigrunnlag.
Møte i Norsk Sykepleierforbund.
Bergen, mars 2009.

Kilder til helse i sykepleierens liv.
Møte i Norsk Sykepleierforbund.
Bergen, mars 2009.

Afrika – en helsereise.
Kulturdøgn i Vestfold.
Larvik, mai 2009.

Diagnosen er Himmelsyken – resepten er Nokpunktet.
Aulaseminaret, sykehuset i Telemark.
Skien, mai 2009.

De ti helseråd fra Værøy og Røst.
Auleseminaret, sykehuset i Telemark.
Skien, mai 2009.

Afrika – en helsereise.
Seminar i BLISS-gruppen.
Stavanger, mai 2009.

Helsesamfunnet.
LO-Stat-møte.
Stavanger, mai 2009.

Diagnosen er Himmelsyken. Resepten er Nokpunktet.
Siemens Healthcare.
Sarpsborg, juni 2009.

Kilder til helse i liv og samfunn.
Landsmøtet i Norsk Luftambulanse.
Tjøme, juni 2009.

Helse på norsk. God helse slik folk ser det (med Benedicte Ingstad).
Boklansering, Gyldendal Akademisk.
Oslo, august 2009.

Tanker om ekspertsystemer, medier og folkesjel i svineinfluensaens tid.
Det Norske Studentersamfund.
Oslo august 2009.

Helsesamfunnet.
Norsk Rådmannsforums Lederkonferanse.
Hell, september 2009.

Kirsti Malteruds åndslegeme – gjennomlyst i Afrika.
Tale ved Festmiddag i anledning Kirsti Malteruds 60-årsfeiring (holdt av John Nessa).
Bergen, september 2009.

Vi er alle asylsøkere.
Appell foran Stortinget før stortingsvalget 2009 arrangert av Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, SOS Rasisme m.f.
Oslo, september 2009.

Syke bamser, barn i Norge og i det landet som heter Løvefjellet.
Åpning av Bamsesykehuset på Youngstorget i anledning Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2009.

Helse på norsk: God helse slik folk ser det.
Møte for medisinstudenter og leger, Domus Medica.
Oslo, oktober 2009.

Marching for peace – is going for health.
Apell ved markering av Verdensmarsjen for fred og ikke-vold på Eidsvoll plass.
Oslo, oktober 2009.

Helse på norsk: God helse slik folk ser det. (med Benedicte Ingstad)
Helsedirektoratets stabsmøte.
Oslo, november 2009.

Afrika – en helsereise.
Gunnar Tellness 60-årsfeiring i Det norske vitenskapsakademi.
Oslo, november 2009.

Helsens grunnstoffer – kan de bli skadet av forebyggende arbeid?
Skadeforebyggende forum.
Voksenåsen, november 2009.

Legemidler – i Rasjonalitetens jernbur og Åndenes hus.
Den europeiske antibiotika dagen.
Oslo, november 2009.

Kan vi utvikle en sosialmedisinsk vaksine mot vold?
Seminar om voldsforebygging.
Voksenåsen, november 2009.

Kan vi utvikle en sosialmedisinsk vaksine mot vold?
Seminar på Nedre Romerike Tingrett.
Lørenskog, desember 2009.

Helsesamfunnet.
Møte for rådmenn med ledergrupper i Oppland.
Randsvangen, desember 2009.

Døden skal vi danse?
Diakoniens dag.
Oslo, april 2010.

Når n = 1. Personlige erfaringer med alvorlig sykdom og kan hende død.
Mandagsmøte Avdeling for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.
Oslo, mai 2010.

Verdighet og frihet – helsens grunnstoffer.
Medlemsmøte for Siviløkonomene i Oslo/Akershus.
Oslo, mai 2010.

Døden – i det sosialmedisinske makroskop.
Sosialmedisinsk årsmøte.
Kongsvold, juni 2010.

Døden – skal vi danse?
Frokost med Bernt.
Oslo, august 2010.

Døden – skal vi danse?
Det norske studentersamfunn.
Oslo, august 2010.

Helsens kilder.
Hørselshemmedes landsforbund.
Asker, august 2010.

Døden – skal vi danse?
Per: her fusket båndet så jeg fikk ikke med meg slutten

Helsens kilder.
Knarvik konferansen.
Lindås, september 2010.

Helse i Jærlys.
Kulturveka i Hå.
Nærland, september 2010.

Om å tenke.
Avsekjedsseminr for Dag Bruusgaard.
Institutt for helse og samfunn,Oslo.
Oslo, september 2010.

Tvil.
Åpning av protestfestivalen 2010.
Kristiansand, september 2010.

Helse i Sentrum.
Det nasjonale bysentrum konferanse.
Sandnes, september 2010.

Døden – skal vi danse?
Time folkeakademi.
Bryne, september 2010.

Døden – skal vi danse?
Seminaret Verdifull livet ut.
Nidaros domkirke.
Trondheim, september 2010.

Døden – skal vi danse?
Fredagsmøtet, Ullevål sykehus.
Oslo, september 2010.

Døden – skal vi danse?
Åpent møte Litteraturhuset.
Oslo, september 2010.

Mennesket og De 7 flokkene.
Konferanse om frivillig innsats.
Mosjøen, september 2010.

Helsens kilder.
Konferanse om frivillig innsats.
Mosjøen, september 2010.

Døden – skal vi danse?
Lørenskog pensjonistuniversitet.
Lørenskog, september 2010.

Helsens kilder – profil, brann og redning.
Brann – og Redningskonferansen 2010.
Gardermoen, september 2010.

Hvorfor gå på jobb – egentlig?
Arbeidsmiljødagen i Bæreum kommune.
Sandvika, september 2010.

Arbeid – helsens kilde?
BI-konferanse om helsefremmede arbeidsplasser.
Oslo, september 2010.

Døden – skal vi danse?
Kristiansand filosofikafé.
Kristiansand, september 2010.

Høyere +raskere + sterkere = friskere?
Cash management Dagen, DnB.
Oslo, september 2010.

Når n = 1.
Personlige erfaringer med alvorlig sykdom og møte med helsetjenesten.
Kreftsenteret, Ullevål sykehus.
Oslo, oktober 2010.

Helsens kilder i liv, arbeid og samfunn.
Verdensdagen for psykisk helse.
Surnadal, oktober 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Konferanse om arbeid og psykisk helse.
Bodø, oktober 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Verdensdagen for psykisk helse.
Kristiansand, oktober 2010.

Helsens grunnstoffer – på prøve i det samfunnsmedisinske laboratorium.
Tale ved mottakelse av Karl Evangs prisen.
Oslo, oktober 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Verdensdagen for psykisk helse.
Sandnes, oktober 2010.

Har Velferdsstaten et Nokpunkt?
KS møte for politikere og administratorer i Rogaland.
Haugesund, oktober 2010.

Høyere + raskere + sterkere = friskere?
Solstrandsprogrammet for yngre ledere.
Solstrand, oktober 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Arbeidsmiljøkongressen 2010.
Bergen, oktober 2010.

Døden – skal vi danse?
Norli bokhandel.
Bergen, oktober 2010.

Personlige erfaringer med å bli syk, møte helsetjenesten og kan hende dø.
Medicinerforeningen.
Oslo, oktober 2010.

Lærdom av svineinfluensaepidemien/hysteriet.
Etterutdanningsdager for sykepleiere ved Ullevål sykehus.
Oslo, oktober 2010.

Kilder til helse i liv, arbeid og samfunn.
Jubileumsseminer ved Mork rehabiliteringssenter.
Volde, oktober 2010.

Døden – skal vi danse?
Radiumhospitalets torsdagsmøte.
Oslo, oktober 2010.

Døden – skal vi danse?
Møte for sykepleiere i Østfold.
Ski, oktober 2010.

Personlige erfaringer med å bli alvorlig syk, møte helsetjenesten og kan hende dø.
Møte for sykepleiere ved Radiumhospitalet.
Oslo, oktober 2010.

Høyere + raskere + sterkere = friskere?
Seminar i regi av Nordnorsk lederutvikling.
Kleivstua, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Bliss.
Stavanger, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Universitetet i Stavanger.
Stavanger, november 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Schizofrenidagene 2010.
Stavanger, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Stokkadagene, Stokka kirke.
Stavanger, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Landsmøte i Begravelsesforum Norge.
Hamar, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Samtale med Per Arne Dahl (i Trefoldighetskirken ).
Oslo, november 2010.

Personlige erfaringer med å bli alvorlig syke, møte helsetjenesten og kan hende dø.
Seminar for kreftsykepleiere i Østfold.
Askim, november 2010.

Helsens grunnstoffer på prøve i mangfoldsamfunnet.
Lanseringsseminar for Rogaland fylkeskommunes Plan for et inkluderende samfunn.
Sandnes, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Tanum bokhandel.
Oslo, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Litteraturuka i Sarpsborg.
Sarpsborg, november 2010.

Personlige erfaringer med å bli alvorlig syk, møte helsetjenesten og kan hende dø.
Møte for sosionomer og sykepleier, Rikshospitalet.
Oslo, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Oslo folkeakademi.
Oslo, november 2010.

Helsens grunnstoffer: verdighet, frihet, tilhørighet – på prøve i skolen.
Møte for rektorer i Hordaland.
Solstrand, november 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Utdanningsforbundet i Bærum.
Sandvika, november 2010.

Døden – skal vi danse?
Lørenskog bibliotek.
Lørenskog, november 2010.

Helsetjenestens grunnstoff: Tillit.
Strategimøte i Helse Vest.
Stavanger, november 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Landsmøte i Norsk fysioterapiforbund.
Trondheim, november 2010.

Helsens grunnstoffer: verdighet, frihet, tilhørighet – på prøve i rus.
NAV konferanse om arbeid, rus og psykisk helse.
Arendal, desember 2010.

Englenes mat.
Willberg – seminar.
Oslo, desember 2010.

Døden – skal vi danse?
Seminar for leger og sykepleiere ved A-hus.
Lørenskaog, desember 2010.

Diagnosen er Himmelsyke – Resepten er Nokpunktet.
Møte for Divisjon miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Oslo, desember 2010.

Folkehelse – å skape helse i Stavanger.
Rådmannens møte for virksomhetsledere i Stavanger kommune.
Stavanger, desember 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Seminar i regi av Hjelp 24.
Oslo, desember 2010.

Arbeid – helsens kilde?
Seminar for Arbeidstilsynet, region Øst.
Oslo, desember 2010.

Å skape helse på Gjøvik.
Seminar om folkehelse.
Oslo, januar 2011.

Helsens grunnstoffer.
Seminar for studentene ved Avdeling helse, Høgskolen i Akershus.
Lillestrøm, januar 2011.

Helsens grunnstoffer.
Seminar for Drammens kommune, avdeling helse, pleie og omsorg.
Drammen, januar 2011.

Når n = 1. Personlige erfaringer med å bli alvorlig syk, møte helsetjenesten og kan hende dø.
Rikshospitalets stabsmøte.
Oslo, januar 2011.

En monokultur av Birkebeinere?
Helsedirektoratets seminar om fysisk aktivitet og muskel skjelett sykdommer.
Oslo, januar 2011.

Helsens grunnstoffer.
Seminar for ansatte i psykiatri/psykisk helsevern Vestre Viken helseforetak.
Drammen, januar 2011.

Sosial ulikhet og helse.
Møte i regi av Attac, Blindern.
Oslo, januar 2011.

Døden, skal vi danse?
Filosofisk poliklinikk.
Bergen, februar 2011.

Helsens kilder.
Folkemøte.
Bokken, februar 2011.

Helsens grunnstoffer: verdighet, handlingsrom i eget liv og tilhørighet – på prøve i den norske fremmedfrykten.
Seminar for skoleledere i Rogaland.
Stavanger, februar 2011.

Helse og politikk.
Konferanse om folkehelsearbeid.
Hamar, februar 2011.

Helsens grunnstoff: verdighet.
Landssamling for Kirkens SOS.
Oslo, februar 2011.

Diagnosen er Himmelsyken. Resepten er Nokpunktet.
Landssamling for Kirkens SOS.
Oslo, februar 2011.

Helsens kilder på Hitra.
Folkemøte.
Hitra, februar 2011.

Døden, skal vi danse?
Nasjonalt sykepleierforum.
Oslo, februar 2011.

Døden, skal vi danse?
Humanismens hus.
Oslo, februar 2011.

Døden, skal vi danse?
Medisinsk filosofisk poliklinikk.
Bodø, februar 2011.

Døden, skal vi danse?
Fagforum for fysioterapiledere i spesialisthelsetjenesten.
Gardermoen, mars 2011.

Helsens kilder – på prøve i skolen.
Norsk skolelederforum.
Værnes, mars 2011.

Døden, skal vi danse?
Legemøte, Lovisenberg sykehus.
Oslo, mars 2011.

Helsens kilder.
Statens mentorprogram for ledere.
Oslo, mars 2011.

Arbeid – helsens kilde?
Konferanse for tillitsvalgte i Tollpost Globe.
Oslo, mars 2011.

Døden, skal vi danse?
Seminar for kreftsykepleiere i Bergen.
Bergen, mars 2011.

Helsens kilder.
Utdanning av ambulansepersonell ved Høgskolen i Lillehammer.
Lillehammer, mars 2011.

Døden, skal vi danse?
Bokhandelen LYS.
Oslo, mars 2011.

Hva er god omsorg?
Konferanse om fremtidens pleie og omsorgstjeneste.
Larvik, mars 2011.

Helsens grunnstoffer: verdighet, handlingsrom i eget liv og tilhørighet.
Diakonhjemmets høgskole.
Sandnes, mars 2011.

Døden, skal vi danse?
Helsedirektoratets fredagsmøte.
Oslo, mars 2011.

Helsens grunnstoffer på prøve i fengselet.
Kriminalpolitisk konferanse.
Sundvolden, mars 2011.

Morgendagens legerolle.
Konferanse i regi av Yngre legers forening.
Oslo, mars 2011.

Arbeid – helsens kilde?
Næringslivsforeningen for Stavanger regionen.
Stavanger, april 2011.

Helsens kilder.
Den norske sanitetsforenings konferanse om kvinnehelse.
Oslo, april 2011.

Helsens kilder.
Konferanse i regi av edb-ERGO Group.
Molde, april 2011.

Arbeid – helsens kilde?
Seminar i regi av Voss og Ytre Hardanger bedriftshelsetjeneste.
Øystese, april 2011.

Arbeid – helsens kilde?
Konferanse om arbeidsmiljø og flyttbare innretninger i regi av Bedriftsøkonomisk institutt.
Bergen, april 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte for universitetslektorer (praksislærere) på Vestlandet.
Hjelmeland, april 2011.

Helsens kilder.
Folkemøte.
Sand, april 2011.

Helsens kilder.
Folkemøte.
Utsira, april 2011.

Strategier og verdier i folkehelsearbeidet.
Konferanse om folkehelse.
Elverum, april 2011.

Helsens kilder.
Pensjonskasseforeningens årsmøte.
Sandefjord, april 2011.

Døden, skal vi danse?
Studentersamfunnet i Bergen.
Bergen, april 2011.

Arbeid – helsens kilde?
Konferanse i regi av Arbeidslivssenteret i Østfold.
Mysen, april 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte for helsepersonell ved Nordlandsykehuset.
Bodø, april 2011

Helsens kilder i eldre år.
30-årsjubileum for Helsestasjonen for eldre.
Hamar, mai 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte for spesialitetskomiteene i Legeforeningen.
Oslo, mai 2011.

Helsens kilder.
Kulturdager ved Blakstad sykehus.
Blakstad, mai 2011.

Helsens kilder.
Jubileumsmøte for Telefonkontakt for eldre og uføre.
Oslo, mai 2011.

Kan sykerollen bli et fengsel?
Nordisk konferanse for munn- og halskreftbehandlede.
Fredrikstad, mai 2011.

Døden, skal vi danse?
Vestfold sentralsykehus.
Tønsberg, mai 2011.

Sosialmedisin, trygdemedisin, samfunnsmedisin – fri flyt?
Erindringsseminar for Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.
Oslo, mai 2011.

Nature and Health – a Love Story.
Seminar i anledning Benedicte Ingstads avgang fra Universitetet I Oslo.
Oslo, mai 2011.

Møte med helsetjenesten – erfaringer som pasient.
Fellesmøte mellom Kreftsenteret ved Oslo universitetssykehus og fastlegene i Oslo.
Oslo, mai 2011.

Døden, skal vi danse?
Fredagsmøte, Lovisenberg sykehus.
Oslo, mai 2011.

Trygge lokalsamfunn – mer enn beskyttelse for kropp?
Foredrag ved lansering av Re kommune som Trygt lokalsamfunn.
Våle, mai 2011.

Mennesket er menneskets venn. Det helsebringende samfunn.
Alstadhaug kirke.
Alstadhaug, mai 2011.

Helsens grunnstoffer – på prøve i folkehelsearbeidet.
Seminar for folkehelsekoordiantorer.
Vega, mai 2011.

Bioingeniøren – robot eller helsearbeider.
Møte for bioingeniørene ved Oslo universitetssykehus.
Oslo, mai 2011.

Helsens grunnstoffer – på prøve i skolen.
Fylkesmannens møte for skolerektorer i Oslo og Akershus.
Oslo, mai 2011.

Helsetjenestens gudestoff: Tillit.
Ledersamling for Helse Sør – Øst.
Langesund, mai 2011.

Framtidas legerolle.
Hordaland Legeforenings markering av 125-årsjubileum.
Bergen, mai 2011.

Helsens grunnstoffer på prøve i folkehelsearbeid.
Seminar om folkehelsearbeid i Oppland.
Lillehammer, juni 2011.

Høyere + raskere + sterkere = friskere?
Schenker-forum.
Oslo, juni 2011.

Helsens grunnstoffer: Verdighet, handlingsrom i eget liv og tilhørighet.
Scheldrupseminaret om helse og verdighet i regi av Nansenskolen.
Lillehammer, juni 2011.

Høyere + raskere + sterkere = friskere?
DIPS-forum.
Trondheim, juni 2011.

Arbeid – helsens kilde?
Landsmøte for ASVL-bedriftene i Norge.
Kristiansand, juni 2011.

Salutogen sosialmedisin – medisinsk politikk.
25-årsjubileum for faget trygdemedisin.
Oslo, juni 2011.

The Diamonds of General Practice.
Keynote lecture 17th Nordic Congress of General Practice.
Tromsø, juni 2011.

Helsesamfunnet.
Fagforbundet i Rogaland.
Stavanger, august 2011.

Bonden – helsearbeider?
Tomatfestivalen.
Finnøy, august 2011.

Helsesamfunnet.
Seminar for lærere ved Avdeling helse og sosialfag ved høyskolen I Trondheim.
Trondheim, august 2011.

Skolen – helsens kilde?
Fellesmøte for lærere i Vestfold.
Larvik, august 2011.

Høyere + raskere + sterkere = friskere?
Konferanse i regi av WISMA.
Oslo, august 2011.

Helsens kilder i liv og samfunn.
Seminar i regi av Fellesforbundet i Rogaland.
Stavanger, august 2011.

Høyere + raskere + sterkere = friskere?
Møte for ansatte i Shell.
Stavanger, august 2011.

Fastlege i sykehus.
Seminar for medisinsk avdeling, Diakonhjemmets sykehus.
Oslo, september 2011.

Tillit – medisinens gudestoff.
Møte for ST-leger i allmennmedisin.
Stockholm, september 2011.

Diagnosen er Himmelsyken. Resepten er Nokpunktet.
Møte for ST-leger i allmennmedisin.
Stockholm, september 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte for ST-leger i allmennmedisin.
Stockholm, september 2011.

Helsens kilder.
Møte for frivilligsentralene på Østlandet.
Skedsmo, september 2011.

Helsens kilder.
Møte for den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.
Haugesund, september 2011.

Helsesamfunnet.
Åpning av høstsemesteret, Høgskolen i Vestfold.
Horten, september 2011.

De ufølsomme engangslegene. Erfaringer fra to forsøk på å oppdra leger (med Reidar Pedersen).
Mandagsmøte, Institutt for helse og samfunn.
Oslo, september 2011.

Arbeid – helsens kidle?
Seminar, Stortingets administrasjon.
Oslo, september 2011.

Det gode møtet.
Konferanse for bioingeniører.
Lillestrøm, september 2011.

Døden, skal vi danse?
Uranienborgdagene, Uranienborg sykehjem.
Oslo, september 2011.

Helsens kidler.
Jubileumsseminar, Trasop klinikken.
Oslo, september 2011.

Helse og politikk.
Konferanse for politikere og ledere i frivillige foreninger.
Elverum, september 2011.

Helsens kilder.
Vital – seminar.
Sandvika, september 2011.

Arbeid – helsens kilde?
Konferanse for NAV og bedrifter i Finmark.
Alta, oktober 2011.

Døden, skal vi danse?
Nordisk konferanse for kreftsykepleiere.
Trondheim, oktober 2011.

Helsens kilder.
Nettverk for arkitektur og design i pleie og omsorgssektoren.
Stavanger, oktober 2011.

Helsens grunnstoffer: Håp, verdighet og tilhørighet.
200-årsjubileum for Universitetet i Oslo.
Oslo, oktober 2011.

Kan overdose sikkerhet være farlig?
Sikkerhetsdagene 2011.
Trondheim, oktober 2011.

Helsens kilder.
Møte i regi av Sandnes sparebank.
Sandnes, oktober 2011.

Helsens gudestoff: tillit.
Konferanse om psykisk helse.
Namsos, oktober 2011.

Høyere + raskere + sterkere = friskere?
Konferanse om psykisk helse.
Namsos, oktober 2011.

Mennesket og De 7 flokkene.
Seminar ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Namsos, oktober 2011.

Hva er helse?
Seminar for Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Namsos, oktober 2011.

Helsens kilder.
Seminar for Flekkefjord kommune.
Flekkefjord, oktober 2011.

Helsens kilder.
Angstringen 20-årsjubileum.
Oslo, oktober 2011.

Helsens kilder i liv og samfunn.
Utdanningsforbundet.
Oslo, november 2011.

Helsesamfunnet.
Daghøgskolen i Fredrikstad, 25-årsjubileum.
Fredrikstad, november 2011.

Arbeid – helsens kilde?
In Vivo, attføringsbedrifter i Rogaland.
Stavanger, november 2011.

Diagnosen er Himmelsyken – resepten er Nokpunktet.
Høstmøte i Sogn og Fjordane tannlegeforening.
Førde, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Polyteknisk forening, Seniorgruppen.
Oslo, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Etikk-konferanse i regi av Helse Møre.
Kristiansund, november 2011.

Skolen – vårt viktigste helsehus?
Møte for lærere i Rogaland.
Stavanger, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte for leger og sykepleiere ved Stavanger universitetssykehus.
Stavanger, november 2011.

Helsens kilder.
Handikappede barns foreldreforening.
Stavanger, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Frimurerlosjen.
Stavanger, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte for helsepersonell ved sykehus i Telemark.
Skien, november 2011.

Det glade måltid.
BAMA. Fagdag.
Oslo, november 2011.

Tillit: Medisinens gudestoff.
Møte for helsepersonell, Diakonhjemmets sykehus.
Oslo, november 2011.

Helsens kilder for barn og unge.
Skolemøte for Rogaland.
Stavanger, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte for helsepersonell i Lofoten.
Kabelvåg, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Ullensaker kirkeakademi.
Ullensaker, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Statoil, lederseminer.
Oslo, november 2011.

Helsens kilder for barn og unge.
Konferanse om barn og unges psykiske helse.
Sandefjord, november 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte i Kristne medisinstudenters forening.
Oslo, desember 2011.

Folkehelse - strategi og verdier.
Møte for politikere og fagfolk i Malvik kommune.
Hommelvik, desember 2011.

Døden, skal vi danse?
Møte i regi av Hospice Lovisenberg.
Oslo, desember 2011.

Hvor mye vondt har vi godt av?
Statens legemiddelverk.
Oslo, desember 2011.

Psykiatriske diagnoser. Et kritisk perspektiv.
Møte for ansatte ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk.
Skien, desember 2011.

Et helseevangelium.
Møte ved Institutt for helse og samfunn.
Oslo, desember 2011.

 line

University of Oslo, Norway

Kontakt meg Foredrag office hours Om meg Go home