navigation


Liste over Per Fugellis bøker

Eneforfatter av bøker
Tilbake til huslegen. Oslo: Gyldendal, 1975.
Doktor på Værøy og Røst. Oslo: Gyldendal, 1977.
Helsetilstand og helsetjeneste på Værøy og Røst. Oslo: Universitetsforlaget, 1978.
Bruk av legemidler på Værøy og Røst. Oslo: Universitetsforlaget, 1978.
Trygdene våre. Oslo: Universitetsforlaget, 1981.
Det medisinske klassesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget, 1981.
Fiskerens helsebok. Oslo: Universitetsforlaget, 1984.
Helse, livsstil og levekår. Oslo: Aschehoug, 1985.
Med sordin og kanon. Allmennmedisinske artikler og foredrag. Oslo: Tano, 1990.
Helse og rettferdighet. Samfunnsmedisinske artikler og foredrag. Bergen: Alma Mater, 1990.
Husläkare – på nytt. Torsby: Heidrun Förlag, 1992.
Pasienten Norge. Oslo: Cappelen, 1994.
Rød resept. Essays om perfeksjon, prestasjon og helse. Oslo: Tano, 1999.
Almenmedicin. På sporet af et fag. Århus: Klim, 2000.
0-visjonen. Essays om helse og frihet. Oslo: Universitetsforlaget, 2003.
Doktor på Værøy og Røst ≈ Lege på Utrøst. Oslo: Orkana forlag, 2006.
Nokpunktet. Essays om helse og verdighet. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.
Døden, skal vi danse? Oslo: Universitetsforlaget, 2010


Medforfatter av bøker
Høyt blodtrykk i allmennpraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 1978.
Arbeidsløs i velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget, 1986.
Å lage gode leger. Mål og plan for den allmennmedisinske grunnutdanningen. Oslo: Universitetsforlaget, 1986.
Nerveproblemer og nervemedisiner. Oslo: Aschehoug, 1987.
Forskningsveiledning. Oslo: Universitetsforlaget, 1990.
Fribrev. Oslo: Cappelen, 1992.
Fiskerens arbeidsmiljøbok. Oslo: Tiden, 1992.
Økologisk helselære. Oslo: Ad Notam, 1996
Helse på norsk. God helse slik folk ser det. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009.


Redaktør/medredaktør av bøker
Langsomt blir faget vårt eget. Oslo: Universitetsforlaget, 1985.
Huslegen I. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985.
Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985.
Kunnskap er makt – og bør deles med andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1987.
Medisinsk leksikon I. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990.
Medisinsk leksikon II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990.
Allmennmedisin. Fag og praksis. Oslo: Gyldendal, 1991.
Medisin og helse. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1993.
Sosialmedisin- i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.
Skam i det medisinske rom. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006.
Verdier og penger i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009.

 

line

University of Oslo, Norway

Kontakt meg Foredrag office hours Om meg Go home