Per Medbøe Thorsby's hjemmeside

Jeg er forsker ved Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus i Oslo og forsker på genetikk og type 2 diabetes.

Lenke

ABC start

Medline
American Diabetes Association
Tidsskrift for Den norske elgeforening
Foreningen for Elger i Vitenskapelige Stillinger

MODY

Andre gener ved type 2 diabetes


*   Du er besøkende nr. siden 2/2-1998
permedboe.thorsby@medisin.uio.no