Øyvind Rabbås
Professor i filosofi
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
Boks 1020 Blindern
0315 Oslo

Tel. (+47) 22 84 44 49
Fax. (+47) 22 85 69 63
E-post: oyvind.rabbas@ifikk.uio.no


Siden er under opparbeidelse