Hovedfags/mastergradsstudenter
Siri BjorvandAlgebraisk mengder som har Hilbert-polynom 4t+1 http://home.hia.no/~sirib/ 198x
Dag Einar SommervollTredimensjonale Calabi-Yau mangfoldigheter des at ssb.no 1989
Anders Høyer BergEnumerativ geometri for plane kubiske kurver i karakteristikk 2 ahoyer at math.uio.no 1991
Cathrine TegnanderEnumerativ geometri for projektive singulære flater categ at statoil.com 1992
Judith RossebøPolar curves and Steinerians of plane projective curves Judith.Rossebo at telenor.com 1994
Carl Peter KirkebøHessiske til komplette snitt kurver i P^n carl.peter.kirkebo at klp.no 1996
Anne B. KnudtzonAlexander-polynomet til plane kurver anne.knudtzon at iese.net 1998
Thilo Meyer-BrandisBerührungssysteme und symmetrische Darstellungen ebener Kurven meyerbr at math.uio.no 1998
Rolv BreivikOm ekvisingularitet av algebraiske kurver på en flate rolv.breivik at edb.com 2001
Margrethe NaalsundImplisittisering og klassifisering av kurver og flater av lav grad margrethe.naalsund at ils.uio.no 2002
Wenche OxholmParametriseringer av rasjonale flater 2003
Heidi (Sundby) MorkPlane reelle kurver heidisu at math.uio.no 2004
Dana SkrboReal algebraic and tropical plane curves danaskr at math.uio.no 2005
Magnus B. LøbergReelle monoider mags at math.uio.no
Torgunn Karoline MoeRational cuspidal plane curves torgunnk at student.matnat.uio.no 2008
Nikolay QvillerGenererende funksjoner for kurver på en algebraisk flate nikolayq at student.matnat.uio.no 2009
Jørgen RennemoDonaldsonŠThomas Theory jorgeren at student.matnat.uio.no 2010