Høsten 2010 foreleste jeg: MAT4230 - Algebraisk Geometri III

Våren 2010 foreleste jeg deler av: MAT4210 - Algebraisk geometri I og MAT4220 - Algebraisk geometri II og hadde plenumsregningene i MAT1001 - Matematikk 1

Høsten 2009 foreleste jeg: MAT2500 - Geometri

Høsten 2008 foreleste jeg: MAT4230 - Algebraisk geometri III

Våren 2008 foreleste jeg: MAT4210 - Algebraisk geometri I og MAT4220 - Algebraisk geometri II

Høsten 2007 foreleste jeg: MAT4200 - Kommutativ algebra

Våren 2007 foreleste jeg: MAT1000 - Matematikk i praksis I

Høsten 2006 foreleste jeg: MAT4200 - Kommutativ algebra

Våren 2006 foreleste jeg: MAT1000 - Matematikk i praksis I

Høsten 2005 foreleste jeg: MAT4230 - Algebraisk geometri III (Toriske varieteter)

Våren 2005 foreleste jeg: MAT4210 - Algebraisk geometri I og MAT4220 - Algebraisk geometri II

Høsten 2003 foreleste jeg: MAT4230 - Algebraisk geometri III (Reell algebraisk geometri)

Våren 2003 foreleste jeg: MA215 - Tallteori, geometri og matematikkens egenart

Høsten 2002 foreleste jeg: MA379 - Skjemateori

Våren 2002 foreleste jeg: MA251/351 - Kommutativ algebra

Høsten 2001 foreleste jeg: MA131 - Algebra

Våren 2001 foreleste jeg: MA251 - Kommutativ algebra

Høsten 2000 foreleste jeg: MA361 - Algebraisk geometri

Våren 2000 foreleste jeg: MA251 - Kommutativ algebra

Høsten 1999 foreleste jeg: MA104 - Vektorregning og lineær algebra