Dersom Southpark-menneskene skulle tegnet meg innbiller jeg meg at resultatet ville blitt noe slikt.
Har unnagjort en bachelor i Digitale medier, og er relativt fornøyd med det.
Jobber nå i Funcom, men leker litt med tanken på å ta en master i noe lurt etterhvert.

H03
INF1000 - Grunnkurs i objektorientert programmering
INF1040 - Digital representasjon

MEVIT1700 - Samfunnsmessige og kulturelle perspektiver p digitale medier


V04
INF1010 - Objektorientert programmering
INF1050 - Systemutvikling
MEVIT2723 - Digitale mediers historie

RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering


H04
MEVIT2722 - Digitale mediers uttrykksformer
RINF1200 - Opphavsrett og beslektede rettigheter
INF2100 - Prosjektoppgave i programmering
MAT1000 - Matematikk i praksis I

V05
DIG3800 - Globalisering og konvergens

EXPHIL03 - Examen philosophicum

STK1000 - Innfring i anvendt statistikk

H05
INF3240 - Informatikkdidaktikk
INF3260 - Menneske-maskin interaksjon (HCI)

V06
INF2120 - Prosjektoppgave i modellering
MEVIT2500 - Multimodal design (web-design)
MEVIT2110 - Popular Culture