Seminar i klassifikasjon av glatte projektive flater høsten 2009


Seminaret vil ta for seg emner innen klassifikasjon av glatte projektive flater, med eksempler særlig fra flater i P4.
Seminaret vil gå fredager 14.15-15.30 i fellesarealet/B70, når det ikke er felleskollokvium.

Foreløpig program