Kristian Ranestad


Populærvitenskapelige foredrag

"Stomachion", Loen 10. mars 2005 PDF

"Linjegeometri", Oslo 3. januar 2006 PDF

"Hemmelige koder", Loen 9. mars 2006 PDF

"Matematikkens hjerte - tall og algebra", Loen 8. mars 2006 PDF

Nye læreplaner (faglig pedagogisk dag 3.1.2007)

Fellesforedrag, NTNU 23.11.2007: Algebra, geometri og phylogeni

Verksted, Lamis sommerkurs 08.08.2008: Abelske og ikke abelske symmetrier (lysark)

Geometri evu-kurs 2006: Plangeometri

Verksted, NSMO 25.11.2008: Bevis i plangeometri (lysark)

Sist oppdatert 2.12.2008