Hjemmeside for

Rasmus Fredrik Bugge

Jeg har studert ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og gikk på profesjonsstudiet, teknisk programvare. Høsten 2007, nærmere bestemt 17.09.2007, presenterte jeg min masteroppgave og fullførte dermed mine studier.

Jeg skrev en oppgave innenfor forskningsfeltet til beregningsorientert matematikk.

Det er vanskelig å bestemme seg for hvilke fag man skal ta, men det finnes informasjon på nettet:

Sider på nettet jeg er innom når anledningen byr seg:


Vedlikeholdt av Rasmus