Obligatorisk Innlevering i INF1040


Denne obligatoriske innleveringen er utviklet at Jamal Hussain og Rizwan Ahmed (fra gruppe 1). Jamal leverer da denne innleveringen til sin gruppelærer, mens Rizwan gir beskjed til sin gruppelærer. Måten vi har lagt denne obligen frem på er at vi har besvart på hvert oppgave på hver sin side. Grunnen til at vi har gjort dette er for å unngå misforståelser.

-Vi har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet ”Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for informatikk”.

(Denne siden vil fungere best på internet explorer)


Oppdatert: 3.Oktober 2006 av rizwanaa@ulrik.uio.no