Department of EconomicsØkonomisk institutt


Ragnar Nymoen

Innlegg og debatt

Denne siden inneholder lenker til innlegg som mest handler om om makroøkonomiske modeller, og bruken av slike modeller i (rasjonaliseringen av) det økonomisk-politiske opplegget.

April 2015

Dagens Næringsliv, 8. april 2015. Lønnsutsiktene etter "Ramma"

JANUAR 2015

Dagens Næringsliv, 16. januar 2015. Flere våpen mot dårligere tider?

MARS 2014

Dagens Næringsliv, 14. mars 2014. Tannløst reallønnsgap

DESEMBER 2013

Dagens Næringsliv, Kronikk, 12. desember 2013. Frontfagsmodellens utfordringer.

SEPTEMBER 2013

Dagens Næringsliv, Debatt, 14. september 2013.Når ledigheten styrer.

JUNI 2010

Gjesteskribent Finansavisen, 19. juni 2010:Norges Bank tilbake til responsfunksjonen?

Mars 2010

Gjesteskribent Finansavisen, 20. mars 2010. En oljeprisforklart børs

Desember 2009

Gjesteskribent Finansavisen, 5. desember 2009. Makroøkonomisk teori: Krisen viser (ir)relevansen

September 2009

Gjesteskribent Finansavisen, 12. september 2009.Krisen og likevektsledigheten.

Juni 2009

Gjesteskribent Finansavisen 27 juni 2009. Finanskrisen----så langt.

Mars 2009

Gjesteskribent Finansavisen 28. mars 2009. Om relevansen av en kvantitetslikning for norsk inflasjon.

November 2008

Gjesteskribent Finansavisen 15. november 2008. Om finanskrisen og slark i transmisjonsmekanismen for pengepolitikken.

August 2008

Gjesteskribent Finansavisen 23. august 2008. Om mulig overbestemhet i et deregulert regime med aktivetsregulering, og om manglende problematisering av den muligheten.

Februar 2008

Samfunnsøkonomen nr 1 2008. Svar på innlegg av Holmsen, Nicolaisen og Røisland i Økonomisk Forum nr 9, 2007.


September 2007

Aktuell  kommentar (med Roger Bjørnstad)  i Økonomisk Forum nr 7, 2007 som diskuterer hvorvidt sentrale trekk ved "den norske modellen" for lønnsdannelsen (i betydningen "lønnsdannelsen slik den faktisk skjer i Norge") er i behold, samt  noen mulige målkonflikter forbundet med aktivitetsregulering med renta som virkemiddel.

Denne kommentaren er blitt besvart av  
Holmsen, Nicolaisen og Røisland i Økonomisk Forum nr 9, 2007.

Juni 2007

Artikkel (med Øyvind Tveter) i Økonomisk Forum nr 5, 2007 med en økonometrisk evaluering av Norges Banks operative pengepolitiske modell.

Februar 2005

Aktuell kommentar i Økonomisk Forum nr 2 (2005) med en kritisk evaluering av Norges Banks fortolkning av den reduserte inflasjonen i 2003 og 2004. Analysen er videreført i "A recent forecast failure", og modellen er brukt i AIF prognosene for CPIJAE inflasjon.

Desember 2002

Kommentar (på engelsk) om Norges Bank Watch 2002.

En ny lærebok inneholder en referanse til disse to innleggene. Se avsnitt 5.3.1 iEconometric Modelling, A Likelihood Approach. av David F. Hendry og Bent Nielsen

 

This document maintained by {ragnar.nymoen@econ.uio.no}.
Material Copyright © 2001.