<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>

Ragnar Nymoen's publications in Norwegian

Incomplete list

 

1. Haavelmos makromodeller: Endogene konjunkturer og inflasjonsteori, med Andre, K. Anundsen, Tord S. Krogh and Jon Vislie. Samfunnsøkonomen, 2011-9, 32--43.

2. Inflasjonsforventninger og pengepolitiske regimer, with Roger Bjørnstad and Ådne Cappelen, Samfunnsøkonomen, 62 (2009), no 2, p 17-29.

3. Samfunnsøkonomenes prognosepris 2008. with Nina Skrove Falch, Samfunnsøkonomen 62 (2008), p 4-9.

4. "Er Norges Banks pengepolitiske modell en god nok modell for norsk økonomi?", with Eivind Tveter, Økonomisk Forum, 61 (2007), nr. 5, p. 45-54.

    In the printed version, table 2 is identical to table 1. A version with the correct table 2 is here.

5. "Den norske modellen for lønnsdannelse: - Enda viktigere etter ny politikk", with Roger Bjørnstad, Økonomisk Forum, 61 (2007), nr 7, p. 4-13.

6. "Samfunnsøkonomenes prognosepris, 2007", with Nina S. Falch, Økonomisk Forum, 61 (2007), nr 7, p. 34-38.

7. "Samfunnsøkonomenes prognosepris, 2006, with Nina S. Falch, Økonomisk Forum, 61 (2006), nr. 8, p. 41 - 45.

8. "Rente og inflasjon", with Gunnar Bådsen, Norsk Økonomisk Tidsskrift, 115 (2001), p. 125-148.

9. "Bilsalg og bilbestand: 1970-1990. En empirisk modell for personbilmarkedet", med Anders Harildstad, Norsk Økonomisk Tidsskrift 107 (1993), p. 23-40.

10. "Finansiell konsolidering som en konjunkturfaktor", with Kari Eika, Penger og Kreditt, 1/92, p 29-38.

11. "Integrerte variable og empiriske lønnsrelasjoner", Norsk Økonomisk Tidsskrift, 103, 1988, p. 193-215.