Ragnar Nymoen

Some talks, most in Norwegian


Gjesteforelesning, Universitetet i Oslo. 7. mars 2014
Lønnsdannelsessystemet i Norge

Vaklutaseminaret, 3/2 2013. Foredrag i forbindelse med vinner av Prognosesprisen for 2012.

NAM og modellbaserte makroøkonomiske prognoser

Foredrag på TBU konferanse, 20. nov 2012.
Lønnsdannelsessystemet i Norge

Foredrag på Konferanse KLP FS, 13. sep 2012.
Makroøkonomiske prognoser

Seminar for samfunnsøkonomene i LO
11 sep 2012
Lønnsdannelsen og makrostabilitet

Gjesteforelesning Høgskulen i Sogn og Fjordane
4 sept 2012
Makroøkonomiske prognosemodeller: Teori, metode og anvendelse

Haavelmo's Macroeconomics: Endogenous Cycles, at the Haavelmo Centennial Symposium, 14 Dec 2011,

Forelesning for nye studenter i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo: Studenterhytta 1/10 2011
Svak internasjonal inntektsutvikling: Konsekvenser for norsk økonomi i 2012

Innlegg: Arbeidsdepartementet, 20/9 2011:

Lønnsdanningen i Norge: Hovedtrekk og betydning for måloppnåelse om høy sysselsetting

Foredrag på Negotias bransjekonferanse, Gardermoen, 16/9 2011: 

Svak internasjonal inntektsutvikling: Konsekvenser for norsk økonomi i 2012

Gjesteforelesning Høgskulen i Sogn og Fjordane (Sogndal)
Makroøkonomiske prognoser

Foredrag på møte i Polyteknisk Forening 26/9-07:  "Samfunnsøkonomi og meterologi, modeller og prognoser. Hva kan vi  lære av hverandre?
Framskrivninger i samfunnsøkonomi. Premisser, metoder og utfordringer.

Foredrag på Økonomisk institutts konferanse om "Arbeidsmarked, lønn og økonomisk politikk", UiO 23. januar 2006:
Hva skjer i norsk lønnsdannelse? Et makroperspektiv

ERC lecture, 7 April 2003, Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara.
Assessing structure in monetary policy models.


Foredrag på Faglig-pedagogisk dag 2002, 3. januar 2002:
Pengepolitikkens begrensninger Artikkel med Gunnar Bårdsen: Renter og inflasjon  i Norsk Økonomisk Tidsskrift (2001), 115(2), 125-148.

Revised 27 January 2012