Symmetries and Computations

Søknad om et forskningsår ved Senter for grunnforskning (Centre for Advanced Study) i Oslo (2013-2014).

John Rognes, 18. november 2010