Vidunderlige Nye Ringer
Geometrisk topologi -- Matematisk fysikk -- Tallteori

Søknad om et forskningsår ved Senter for grunnforskning (Centre for Advanced Study) i Oslo (2006-2007).

John Rognes, 23. januar 2004