Vidunderlige nye ringer
Sentrale samarbeidspartnere

Andrew Baker

Reader ved Glasgow University. Hjemmeside http://www.maths.gla.ac.uk/~ajb/ . Arbeider innen algebraisk topologi, algebra og tallteori. Har publisert 2 bøker og vel 39 artikler om bl.a. elliptisk kohomologi og Hecke operatorer. Han har god kjennskap til problemene knyttet til å konstruere K3-kohomologi.

Bjørn Dundas

Professor ved UiB. Hjemmeside http://www.math.ntnu.no/~dundas/ . Arbeider innen algebraisk K-teori, (motivisk) homotopi-teori og (topologisk) syklisk homologi. Utarbeider 2 bøker, og har publisert vel 12 artikler i bl.a. Acta Mathematica og Annals of Mathematics, om algebraisk K-teori og syklotomsporet til topologisk syklisk homologi,

John Rognes

Professor ved UiO. Hjemmeside http://www.math.uio.no/~rognes/ . Arbeider innen algebraisk K-teori, homotopi-teori, geometrisk topologi og tallteori. Har publisert vel 22 artikler i bl.a. Acta Mathematica og Topology, om algebraisk K-teori av heltallsringer i tallkropper, topologisk syklisk homologi, algebraisk K-teori av S-algebraer, automorfier av mangfoldigheter og former for elliptisk kohomologi.

Neil Strickland

Sheffield University. Hjemmeside http://www.shef.ac.uk/~pm1nps/ . Arbeider innen stabil homotopi-teori og algebraisk topologi. Har publisert 2 monografier og vel 19 artikler i bl.a. Inventiones Mathematicae og Topology, om aksiomatisk stabil homotopiteori, Morava K(n)-lokale spektra, formelle grupper og elliptiske spektra.