MA 001 Matematiske metoder, høsten 2000

Denne siden har adresse: http://folk.uio.no/rognes/kurs/MA001H00.html

Innholdsfortegnelse

Kursbeskrivelse

Kurset gir en innføring i matematiske metoder, og er beregnet på studenter i realfag som krever ikke mer enn 5 vektall matematikk. Se også kursbeskrivelsen i studiehåndboken, og oppføringen i forelesningskatalogen.

Forelesninger

Ved John Rognes, tirsdag kl. 12.15 - 14.00, onsdag kl. 10.15 - 12.00 og torsdag kl. 08.15 - 10.00 i Sophus Lies auditorium.

Foreleser gjennomgår tidligere eksamensoppgaver på forelesningene 5-7/12. Tirsdag 5/12 ble eksamenssettet fra høsten 1999 gjennomgått. Onsdag 6/12 ble eksamenssettet fra høsten 1998 gjennomgått.

Torsdag 7/12 kommer noen tips om hva man bør passe på i forbindelse med en eksamen.

Eksamen

Eksamen er mandag 11. desember, fra 09.00 til 15.00. Her er en fordelingsliste over hvor de ulike studentene skal sitte på eksamen.

Eksamen vil foreligge på bokmål, nynorsk og engelsk. Foreleser vil gå to runder under eksamen, og kan svare på spørsmål om uklarheter i oppgaveteksten, men ikke om hvordan oppgavene løses.

Her er en oversikt over hvilke studenter som har fått godkjent obligatoriske oppgaver for MA 001 høsten 2000. Her er litt av fakultetets generelle eksamensinformasjon. Her er noe informasjon om hvilke kalkulatorer som er (eller ikke er) tillatt brukt under eksamen.

Orakeltjeneste

Det er orakeltjeneste, dvs. mulighet til å få svar på spørsmål omkring kurset, hele uken mandag 4/12 til fredag 8/12, fra 09.00 til 18.00 i rom B62 og B63, samt i pausearealet mellom disse rommene, i 6. etasje i N.H. Abels hus (matematikkbygningen).

Lærebok

Tor Gulliksen: Matematikk i praksis, Universitetsforlaget, 3. eller 4. utgave. Fra 3. til 4. utgave har boken "fått ny layout, trykk i to farger og bedre papirkvalitet, men selve innholdet er stort sett det samme" (utdrag fra forfatterens forord). En liste over kjente trykkfeil finnes her.

Forelesningsplan, Pensum

Her er en omtrentlig forelesningsplan. Pensum er kapittel 1.1 til kapittel 11.4 i læreboken.

Regneøvelser

Til hver uke foreslås det: (1) Enklere drill-oppgaver som alle forventes å gjøre på egenhånd, før gruppeøvelsene finner sted. Disse skal forberede deg på gruppeoppgavene. (2) Typiske gruppe-oppgaver som regnes på gruppeøvelsene. Gruppelæreren er da tilstede, og svarer på spørsmål ettersom de oppstår. Oppgaver av allmenn interesse kan bli forklart i plenum, på tavlen. (3) Litt vanskeligere nøtter for de som vil ha det. (4) En av gruppeoppgavene er også en frivillig innleveringsoppgave. Levér en besvarelse til denne til gruppelæreren din, og få den tilbake neste uke med kommentarer om hvordan du har ført matematikken.

Oppgaver til uken 28/8-1/9 Oppgaver til uken 4-8/9 Oppgaver til uken 11-15/9
Oppgaver til uken 18-22/9 Oppgaver til uken 25-29/9 Oppgaver til uken 2-6/10
Oppgaver til uken 9-13/10 Oppgaver til uken 16-20/10 Oppgaver til uken 23-27/10
Oppgaver til uken 30/10-3/11 Oppgaver til uken 6/11-10/11 Oppgaver til uken 13/11-17/11
Oppgaver til uken 20/11-24/11 Oppgaver til uken 27/11-1/12 Oppgaver til uken 4/12-8/12

Eksamensoppgaver

Matematisk institutt lager et kompendium med tidligere eksamensoppgaver i MA 001, som er til salgs på Akademika. Her finnes en oversikt over hvor langt du bør ha kommet i pensum for å kunne løse en gitt eksamensoppgave.

Obligatoriske oppgaver

Det er gitt to obligatoriske oppgaver. Disse må leveres individuelt, og godkjennes for hver student som skal gå opp til eksamen. Studenter som har vært oppe til eksamen i MA 001 en eller to ganger tidligere kan gå opp igjen uten å levere obligatoriske oppgaver denne høsten.

Den første obligatoriske oppgaven finnes her. The first obligatory problem set is available here. Her er et løsningsforslag til oblig 1.

Den andre obligatoriske oppgaven finnes her. The second obligatory problem set in avalable here. Noen presiseringer av oppgavene finnes her. Noen hint til hjelp ved løsningen finnes her. Her er et løsningsforslag til oblig 2.

Oversikten over godkjente innleveringsoppgaver finnes her.

Elektronisk orakel

Studentene kan få faglig hjelp også av det "elektroniske orakel", tilgjengelig ved e-mail til orakel@math.uio.no. Oppgi hvilket kurs du går på ved henvendelse.

Fasit, Løsningsforslag

Her er:

Det er gjort noen meget små endringer mellom disse manuskriptene og den endelige oppgaveteksten.

Her er:

John Rognes / 12. desember 2000