MA 362 Algebraisk topologi, høsten 1999
Innføring i algebraisk topologi

Denne siden har adresse: http://folk.uio.no/rognes/kurs/MA362H99.html

Forelesninger
John Rognes

Mandag kl. 12.15 - 14.00
Onsdag kl. 10.15 - 12.00
Seminarrom B71

Første gang: Mandag 23. august.

Regneøvelser

Mandag kl. 14.30 - 15.30
Seminarrom B62

Lærebok

Forelesningene vil følge Allen Hatchers lærebok `Algebraic Topology I', som var tilgjengelig her som PostScript filer. Mangfoldiggjøring av boken organiseres ved semesterstart.

Nyeste utgave av boken er alltid tilgjengelig på Allen Hatchers hjemmeside, i PDF (Adobe Acrobat reader) og PS (PostScript) format.

Pensum

Jeg planlegger å gå gjennom innledningen og kjernestoffet i bokens tre første kapitler, dvs. avsnittene 0.1-0.2, 1.1-1.3, 2.1-2.3 og 3.1-3.3. Antageligvis rekker vi ikke så mye fra kapittel 3.

Jeg begynner med 1.1 fundamentalgruppen, 0.1 homotopi og homotopitype, 1.2 Van Kampens teorem, 0.2 CW-komplekser, og 1.3 overdekningsrom. Så følger 2.1-2.3 homologi og 3.1-3.3 kohomologi.

Oppgaver

Eksamen

Det gis en muntlig eksamen mandag 13. desember 1999. Påmeldingsfristen var 15. oktober.

John Rognes / 10. februar 2000