MA 362 Algebraisk topologi, våren 2002
Innføring i algebraisk topologi

Denne siden har adresse: http://folk.uio.no/rognes/kurs/MA362V02.html

Forelesninger

Mandag 10.15 - 12.00 og onsdag 12.15 - 14.00 i rom B62, ved John Rognes.

Lærebok

Forelesningene vil følge Allen Hatchers lærebok ``Algebraic Topology'', som er fritt tilgjengelig som PDF-fil (3.6 MB, xii + 544 sider). Pensum blir inneholdt i kapittel 0, 1, 2 og 3.

Oppgaver

Innholdsfortegnelse

John Rognes / 15. mai 2002