MA 422, Algebraisk Topologi II, høsten 2001
Elliptisk Kohomologi og Topologiske Modulære Former

Forelesninger

Mandager kl. 12.15 - 14.00 i seminarrom B62 ved John Rognes.

Emner

Forelesningsnotater høsten 2001

Forelesningsnotater fra NTNU våren 2001

Referanser

John Rognes / 13. november 2001