MA 422, Algebraisk Topologi II, Våren 1993

Dette kurset handlet om bildet av J-homomorfien som en undergruppe av de stabile homotopigruppene til sfærer, og forholdet til algebraisk K-teori av de hele tall. Noen av forelesningsnotatene finnes nedenfor:

rognes@math.uio.no / oppdatert 12. januar 1998