MA 422, Algebraisk Topologi II, Våren 1997

Dette kurset ga en innføring i homotopiteori, spektra, spektralsekvenser og litt homologisk algebra, rettet mot Serre og Adams spektral-sekvensene.

rognes@math.uio.no / oppdatert 12. januar 1998