MA 422, Algebraisk Topologi II, Våren 1998

Dette kurset gir en innføring i simplisielle metoder, geometrisk topologi og algebraisk K-teori, og knytter disse sammen ved hjelp av Waldhausens A-teori. Her er en liste over kursmateriellet så langt:

rognes@math.uio.no / oppdatert 17. mars 1998