Elliptisk kohomologi, NTNU 2001

Forelesninger ved John Rognes om elliptisk kohomologi og topologiske modulære former, etter Landweber-Ravenel-Stong og Hopkins-Mahowald.

John Rognes, 20. mars 2001