Fordelingsliste for MA 001

Følgende kandidater skal sitte på gymsalen:
F.o.m.: Aa
T.o.m.: Lorentzen

Følgende kandidater skal sitte på lesesalen, V. Bjerknes hus:
F.o.m.: Luna Garcia
T.o.m.: Sørensen, Steinar

Følgende kandidater skal sitte på store lesesal, fysikkbygningen:
F.o.m.: Sørensen, Sindre
T.o.m.: Å

John Rognes / 6. desember 2000