Når kan du regne hvilke eksamensoppgaver ?

Denne tabellen er hentet fra kursets hjemmeside for våren 2000.

Etter kapittel: Kan du regne:
1 V96-2, H93-1
2 V96-3, V94-2, H93-4, V93-6, H85-2
3 V93-2, V90-2
4 V91-1(K1), H90-7(K1), V90-1(K1)
5 H96-2, V94-3, V93-1, V91-3, V90-3
6 H96-3, V96-1, H95-1, V95-2, H94-1, H89-1, H88-1
7 V97-5, H95-3, V95-1, V94-1(K6), V93-3, H92-1(K6), H92-5, H91-2, H90-2, V90-4(K6), H89-4(K6), V89-1(K6)
8 V97-3, H96-4, V96-6, H95-6, V95-6, H94-2(K4, K7), H94-3(K1, K4), V94-4, H93-3, V93-4, H92-2, 6, V92-3, V91-4, H90-6, 8, V90-5, H89-2, V89-2
9 V95-5, H94-5, V92-4, H91-5, V91-2(K6), H90-1(K6), V89-3, H88-2
10 V97-2, H93-2, V92-1, H91-3, V97-4, H96-5, V96-5, H95-4, V95-3, V94-5, H93-6, V93-5, H92-4, 8, V92-5(K8), H91-7, V91-6, H90-4, V90-6, H89-6, V89-7
11 H96-1, V96-4, H95-2, V95-4, H94-4, 6(K3), H93-5, H92-3, V92-6, H91-1(K10), 4(K8), V91-7, H90-5, V90-7, H89-5, 7, V89-4, 5
12 V97-1, H96-6, H95-5, V94-6, H93-7, H92-7, V92-2(K6, K7), H91-6(K6), V91-5, H90-3, V90-8, H89-3, V89-6

John Rognes / 1. september 2000